– Vi har haft problem med skarv på öarna i Åsunden under lång tid. Förra året räknade vi en ett tusental skarvar och de förstör inte bara vegetationen på öarna, utan jagar även bort alla småfåglar, säger Tomas Monell, som på fiskevårdsföreningens årsmöte omvaldes som ordförande för ett år.

Fiskevårdsföreningen vände sig till länsstyrelsen i höstas om att få bedriva skyddsjakt på skarv.

– Det blev ett blankt nej. Nu har vi överklagat länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och vi väntar på ett beslut därifrån inom någon månad, säger Tomas Monell.

Artikelbild

| Fiskevårdsföreningens styrelse. Fr v Henric Wiström, Christer Johansson, Jonas Siverholm, Per Rydell, Tomas Monell, Christer Rödin, Edith Gustavsson och Britt-Marie Lennman

Tomas Monell inledde årsmötet med att tala om hur viktig fiskevårdsföreningen är.

– Fiskevårdsföreningen behövs. Det är en viktig organisation inför framtiden och vi ska vara rädda om Åsunden som är en viktig resurs för oss alla.

På förra årets årsmöte lämnade Jan Gustafsson in en motion som var kopplade till gösförvaltning och en uppmaning om att fortsätta det lokala öringsprojektet.

– Motionen, som var i fem delar, antogs inte helt och hållet, men i vissa delar. När det gäller öringsprojektet är det styrelsens mål att fortsätta i någon form, säger Tomas Monell.

Artikelbild

| Åsunden från Långebro

Bland annat så beslutades det att vertikalfiske djupare än tio meter förbjuds och att föreningen uppmuntrar till bygge av risvasar.

Beslut togs även om att det ska bli färre valmöjligheter när det gäller fiskekort. Bland annat försvinner dagkortet för isfiske och så även familjekortet när det gäller veckokort och årskort.

Artikelbild

| Åsunden från Råstorp

Under 2019 kommer föreningen dela ut 400 000 kronor till 220 fastighetsägare och 400 delägare runt Åsunden. Det är i år exakt tio år som en handfull fiskevårdsföreningar i Åsunden blev en, Åsundens Fiskevårdsområdesförening.

Enligt en vattendom ska Tekniska verken inplantera 12 000 ålyngel i Horn- och Hycklingeviken. Förra året lades bara drygt 4 000 yngel i.

– Det här är lite märkligt. Jag kommer att närmare granska Tekniska verkens skyldigheter i vattendomen. Här måste det vara något galet, säger Tomas Monell.

Förra året utplanterades 10 000 gösyngel vid Gumhem och Hovstad. I år är det Utdala och Kärras tur att få 5 000 gösyngel vardera utplanterade.

Tomas Monell avslutade årsmötet med en önskan och vädjan:

– Det är viktigt att ni fiskar och lär era barn och barnbarn att fisk är mat. Det är ett levebröd, det är ett livsmedel.