Ny sajt ska ge lärare sexhjälp

Sex och samlevnad är ett brett ämne. Nu ska en ny sajt från RFSU hjälpa lärare med hur de kan undervisa om bland annat porr, samtycke och sexuella trakasserier.

9 september 2019 06:01

Sajten lanseras under måndagen och är ett resultat av en del av de pengar som regeringen avsatte till bland annat Skolverket för att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Det är konkreta verktyg för hur man ska gå till väga när man är i klassrummet och ska prata sex och relationer och kanske inte riktigt vet hur man ska börja, säger Kalle Röcklinger, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU.

Arbetet med sajten har utgått från det rådande forskningsläget, men det har även genomförts enkätundersökningar och fokusgrupper med lärare.

Styrkan och ibland svårigheten med sexualundervisningen är att den är så bred, den går in på så oerhört många av våra så kallade livsfrågor. Då behöver man en ganska stor bredd av sätt att prata om saker. Det räcker inte att prata på ett sätt, det räcker inte bara med kunskap man behöver också förankra kunskapen, säger Kalle Röcklinger.

Kompetenslucka

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, välkomnar den nya sajten:

Våra medlemmar signalerar att det finns en stor osäkerhet i hur man ska prata om normer och värderingar och hbtq-frågor. Det är en kompetenslucka som inte lärarutbildningen tar hand om men som inte heller kompetensutvecklingen täcker. Jag tycker det är jättebra att RFSU kommer med det här nu, säger hon.

Jaara Åstrand poängterar att ämnet på sikt måste vara en uppgift för skolväsendet och lärarutbildningen men att sajten förhoppningsvis blir en hjälp för lärare i att utarbeta metoder och arbetssätt som gör att kunskapen når fram till eleverna.

Även för privatpersoner

Kalle Röcklinger säger att diskussionen om sexualundervisning pågått lika länge som undervisningen funnits i skolan:

Vi har haft obligatorisk sexualundervisning sedan 1950-talet. Det har blivit bättre men vi ser fortfarande skillnader mellan skolor i fråga om omfattning och innehåll i sexualundervisningen. Vi behöver stärka kompetensutvecklingen för lärare, det här är en färskvara.

Sajten riktar sig i första hand till lärare, men är öppen och gratis för alla. Enligt RFSU kan det exempelvis vara användbart för föräldrar.

Kanske upptäcker man att ens barn har porrsurfat och vill lyfta det. Då kan man hitta hjälp och stöd i hur vi tänker att man kan prata om porr, säger Kalle Röcklinger.
Fakta: Metodbanken

RFSU:s nya sajt metodbanken vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare som vill ha tips och råd kring hur man kan prata och undervisa om bland annat sex, normer, porr och samtycke. Metodbanken har finansierats med hjälp av Skolverkets så kallade #metoo-pengar, en regeringssatsning för att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Till en början riktar sig banken främst till lärare från mellanstadiet till gymnasiet men kommer i framtiden att omfatta fler åldersgrupper.

Källa: RFSU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!