– När det satsas på nya lokaler känns det som att skolan är viktig, från ett politiskt perspektiv. Det var länge sedan något liknande gjordes på Bäckskolan och vi som jobbar här blir ju naturligtvis glada när vi och eleverna får en förbättrad arbetsmiljö, berättar läraren Liselotte Ljung.

Det var under hösten 2017 som den första renoveringsetappen påbörjades vid lågstadiet i Kisa. Den intilliggande förskolan Trollsländan flyttade då, tillfälligt, till lokaler på Brandvägen för att skapa plats åt de klasser som påverkades av byggnationen. Därefter gjordes omflyttningar i takt med att renoveringen fortlöpte och vid årskiftet 2018/2019 var allt klart, och förskolan kunde flytta tillbaka till de helt nya lokalerna.

– Tack vare samarbetet fick vi till en väldigt smidig lösning under renoveringarna och dessutom hölls tidsplanen. Resultatet är verkligen ett lyft för alla, menar rektor Helén Fasth.

Artikelbild

| "Vi har fått helt andra förutsättningar", menar läraren Helena Nilsson.

I de nyrenoverade lokalerna ryms allt från klassrum och grupprum till gemensamhetsutrymmen och förvaringsmöjligheter. Under skoltid är det ett 60-tal elever som har sin undervisning här, därefter agerar lokalerna plats för fritidsverksamheten. Fördelarna är många enligt lärarna Helena Nilsson och Malin Lywén.

– Det var slitet och välanvänt förut, med väldigt mörka färger och dåligt med utrymme för elevförvaring. Nu har barnen fått mer space och dessutom är ljudnivån, ljuset och luften betydligt bättre. Man märker stor skillnad i jämfört med lokalerna i huvudbyggnaden, förklarar de och fortsätter:

– Vi har fått helt andra förutsättningar och det betyder jättemycket för oss. Barnen har också blivit gladare och vi upplever att de tycker att det är härligt att vara här.

Själva renoveringen har enligt rektor Fasth gett en mängd olika kringeffekter. Bland annat har skolan haft möjlighet att ta ett omtag och utöka sin satsning på tillgängliga lärmiljöer, och skolans utveckling kommer att fortsätta. Nu, inom en snar framtid, är det gymnastiksalen som ska lyftas till nya höjder.

Artikelbild

| I och med omtaget har skolan kunnat utöka sin satsning på tillgängliga lärmiljöer.

– Så småningom ser vi också att vi behöver att renovera lokalerna i huvudbyggnaden och göra mindre satsningar på vår utemiljö. Det är saker som vi hela tiden jobbar med, man är helt enkelt aldrig färdig, menar Helén Fasth och avslutar:

– Att göra de här satsningarna är värdefullt ur flera olika perspektiv, men framförallt för att vi ska kunna erbjuda våra barn och elever en så bra miljö som möjligt.