Oklarheter kring räddningstjänstens framtid

Det råder stora oklarheter om räddningstjänstens framtid och när en ny räddningsstation kan stå färdig i Kisa. Om det nu blir någon. Just nu pågår diskussioner med Räddningstjänsten Östra Götaland i Linköping om ett samgående.

22 mars 2019 13:50

– Ja, det stämmer, vi för samtal med RTÖG om ett samarbete, säger förvaltningschef Bita Almasian som tillsammans med kommunchef Rosie-Marie Fors håller i samtalet.

Det var i september 2007 som räddningschef Thomas Blixt för första gången skickade in en skrivelse till kommunstyrelsen om Kisa brandstations undermåliga lokaler. Sedan dess har frågan om en ny brandstation utretts åtskilliga gånger och kostnaderna för utredningarna har nått miljonbelopp.

Nu är det dags igen för en utredning som enligt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) är en fortsättning på de två utredningar som gjordes under sommaren och hösten 2016.

– Det är inget konstigt med att man fortsätter att utreda räddningstjänsten i Kinda. Men jag vill inte föregå utredningen som ska vara klar i maj.

Till den nu aktuella utredningen har avsatts 150 000 kronor och det är konsult Åke Jacobsson hos Prospero som bland annat kommer att intervjua politiker, tjänstemän och brandmän.

– Det är en helt enig nämnd som står bakom utredningen, säger Mikael Österling.

– Vi har inte äskat några extra medel för utredningen, utan den ryms inom räddningstjänstens budget, säger Bita Almasian.

Räddningschef Thomas Blixt:

– De här pengarna finns inte i vår budget och det blir konsekvenser för oss på annat håll.

För en månad sedan sa operative chefen Ulf Jonsson upp sig. Han anställdes hösten 2017 som en resurs för att bland annat informera och jobba med förebyggande verksamhet. Han ingår även i räddningstjänstens ordinarie arbetsuppgifter.

– Ulf sa upp sig på grund av den osäkerhet som nu är inom räddningstjänsten. Ska ledningsfunktionen vara kvar i Kisa eller inte. Han ville driva de arbetsuppgifter som han anställdes för, säger Thomas Blixt.

Någon ny operativ chef kommer inte att anställas.

– Nej, det arbetet kommer att rymmas i befintlig räddningstjänst. Sedan får vi se vad utredningen visar, säger Bita Almasian.

I augusti förra året stoppades upphandling av en ny räddningsstation på Mariaberget i Kisa. Det anbudet som kom in låg närmare 13 miljoner över budgeterade 53 miljoner.

– Kan vi spara tio miljoner kronor på att dra ner på lokalytorna i en ny räddningsstation, så att summan istället blir 43 miljoner har nog inte kommuninvånarna något emot det, säger Bita Almasian.

Blir det någon ny räddningsstation?

– Det är planen, säger Mikael Österling.

– Blir det en så kommer det att bli först om två–tre år, säger Bita Almasian.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell

Ämnen du kan följa