Orsaken är en olycka.

Händelsen uppges ha stor påverkan på trafiken. Varningen gick ut klockan 15.37 på måndagen och trafiken bedöms påverkas fram till fem på eftermiddagen

Uppdatering klockan 16:53: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.