Orimligt hög kostnad för brandskyddskontroll

4 juli 2019 04:00

Hade häromveckan besök av en person från Hultsfreds Sotnings AB som utförde brandskyddskontroll. Denna kontroll tog, generöst räknat, högst 20 minuter. Då gjorde kontrollanten ändå vad han kunde för att få tiden att gå.

Vår anläggning består av en (1) braskamin med tillhörande frilagd murstock. Inget annat. Ingen förändring sedan förra kontrollen för tre år sedan. Allt lika.

Tidigare samma vecka var sotaren på besök. Han jobbade hårt med rengöring av skorstenen, röret och kaminen. Räkningen löd på 489 kronor, vilket känns rimligt.

Nyligen fick jag räkningen för brandskyddskontrollen: 914 kronor. Det är däremot inte rimligt.

Beloppet innebär en timpenning på i storleksordningen 2 500-3 000 kronor, inklusive det minimala administrativa arbetet. Förutom datumet är årets protokoll en kopia av det vi fick för tre år sedan.

Hultsfreds kommun har ett räkneexempel där brandsynen antas ta 75 minuter, det vill säga cirka fyra gånger så lång tid som tillsynen tog hos undertecknad. Inklusive drygt 20 minuters inställelsetid summerar detta till 913 kronor.

När jag i mejl till Hultsfreds Sotnings AB påpekat det orimliga i att vi debiterats för 75 minuter har jag som svar fått ”Det är en taxa som kommunen har bestämt oavsett hur många eldstäder ni har”.

En representant har försökt trösta mig med att OM jag hade haft många eldstäder kunde kontrollen tagit 90 minuter, men jag hade bara behövt betala för 75 minuter. Ringa lindring för en som tvingas betala en hel timme extra för ett 15-minutersbesök.

Wikipedia definierar ocker så här: Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

Jag vill inte sätta sotarna i fängelse, men jag gillar inte att på det här sättet bli uppskörtad för en tjänst som är mig påtvingad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Lövkvist Blackelid