Barn erbjuds gratis TBE-vaccin – men bara på två orter

I Östergötland erbjuds barn och unga gratis grundvaccinering mot TBE. Men, bara i Linköping och Motala. Elisabet Hagström (C), kommunalråd tillika sjuksköterska i Ydre kommun, ställer sig frågande till faktumet. "Det ska vara lika möjligheter, oavsett om man bor i Ydre eller i Linköping", säger hon.

"Det ska vara lika möjligheter, oavsett om man bor i Ydre eller i Linköping", fastslår Elisabet Hagström (C), sjuksköterska tillika kommunalråd i Ydre kommun.

"Det ska vara lika möjligheter, oavsett om man bor i Ydre eller i Linköping", fastslår Elisabet Hagström (C), sjuksköterska tillika kommunalråd i Ydre kommun.

Foto: Peter Holgersson

Östergötland2022-08-24 05:00

– Jag jobbar lite på vårdcentralen i Österbymo och reagerade på det här. Varför är det inte samma möjligheter i hela Östergötland, utan bara på två ställen?

Det undrar Elisabet Hagström (C), kommunalråd och sjuksköterska i Ydre kommun.

– Barnen i Ydre erbjuds ju också dessa gratis vaccinationer, men då måste de ta sig till Linköping. Jag skrev till de högsta regionpolitikerna och fick till svar att vi får utnyttja infrastrukturen. Då tänkte jag att "vet ni var Ydre ligger någonstans?".

undefined
"Jag vet att Ydreborna är väldigt tåliga människor. Man finner sig i situationen och de blir vana'", säger Elisabet Hagström (C).

Hon skrattar till, fortsätter:

– För en familj blir det krångligt att åka kollektivt till Linköping. Det är långt från Österbymo till Linköping. Ska vi utnyttja infrastrukturen så är det först buss, sedan tåg och sedan buss igen. Det kostar ju lika mycket som att vaccinera sig i Ydre.

På vårdcentralen i Österbymo vaccinerar man mot TBE i mån av tid, mot en kostnad på 400 kronor.

– Det blir också ganska mycket pengar på ett år för en familj, eftersom det är tre vaccinationer som ska göras.

Känner du någon oro för att Ydreborna inte kommer att vaccinera sig på grund av detta?

– Oro är det väl inte... Eller jo, det är det ju på sätt och vis. Det är klart att det är bra att regionen erbjuder vaccinationer, men det blir inte på samma villkor nu. Vi som finns i de södra kommunerna blir lite åsidosatta.

undefined
I Östergötland erbjuds barn och unga gratis grundvaccinering mot TBE. Men, bara i Linköping och Motala. Elisabet Hagström (C), kommunalråd tillika sjuksköterska i Ydre kommun, ställer sig frågande till faktumet.

Om sådana här frågor kommer upp till ytan, tror du att det skulle kunna få folk att välja att inte bosätta sig i södra Östergötlands småkommuner?

– Så kan det vara. Det blir inte samma villkor. När man tittar på den regionala utvecklingsstrategin så står det klart och tydligt att det ska vara lika i hela Östergötland. Det ska inte spela någon roll var i Östergötland man bor. Jag, som politiker, känner att det inte är lika.

Vad hade en lösning för att kunna erbjuda gratis vaccinationer i Ydre kunnat vara?

– Att man hade haft vissa dagar då man erbjuder vaccin och så får man boka tid eller så har man drop in. Det finns lösningar och det kostar inte mycket pengar.

Kerstin Sjöberg (C), tredje vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland, har själv varit i kontakt med vårdbiträden inom Ydre kommun.

– Jag blev också förvånad när jag fick höra det här från Ydre. Politiskt har inte vi pekat ut var det här ska vara, utan vi har bara sagt att det ska ges till alla barn som vill ha det. Sedan har verksamheten organiserat hur de ska få till vaccinationen.

undefined
Kerstin Sjöberg (C), tredje vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Linköpings kommun, ger svar på Elisabet Hagströms (C) frågor.

Omkring åtta miljoner kronor har avsatts för att barn och unga ska få ta del av gratis TBE-vaccin.

– Det här är alldeles nytt och jag tänker mig att verksamheten har försökt att göra det bästa av det, men jag förstår skillnaden i var man bor, att man har resefaktorn också.

Hade en lösning kunnat vara att vårdcentralerna i Östergötland själva hade stått för vaccineringen av sina barn och unga?

– Det hade varit svårt för alla vårdcentraler att klara ytterligare ett uppdrag. Det här är utanför grundvaccineringsprogrammet och om alla barn mellan 3 och 19 år i år skulle ta alla de här sprutorna på en och samma gång så skulle inte det här hålla. Detta är ändå en början. 

Så meningen är inte att alla barn ska ta dessa sprutor?

– Meningen är att de som behöver ska kunna göra det och att kostnaden inte ska vara ett hinder för föräldrarna. Det är olika hur mycket man vistas där man riskerar att bli smittad.

undefined
Barn och unga, 3-19 år, erbjuds gratis TBE-vaccin i Östergötland. Vaccineringen sker i Linköping eller Motala. Hur blir det för Ydreborna? Det undrar Elisabet Hagström (C).

Får invånarna i de mindre landsbygdskommunerna själva bekosta sina resor för att få ta del av vaccinet, trots att det inte ska vara en kostnadsfråga?

– Det räknas inte som en sjukresa när man vaccinerar sig för någonting. Men jag vill säga att vi, politiskt, inte har bestämt att det ska gå till på det här sättet. Beslutet, och vår beställning till verksamheten, är avgiftsfri grundvaccination av TBE för alla barn i åldrarna 3-19 år i Östergötland.

Kerstin Sjöberg (C) tillägger:

– Det här är nytt och det blir naturligt för oss att följa upp hur det har gått. Det är som med allting, att man måste följa upp och se om det blev bra, om det blev som det var tänkt, om man behöver göra på ett annat sätt. Jag kan verkligen förstå känslan i Ydre.

Tycker du att det här är lika vård för alla?

– Jag ser att vi måste jobba mer med nära vård och stärka vården för medborgarna oavsett var man bor. Det ska vara lika möjligheter.

"Barnen i Ydre erbjuds ju också dessa gratis vaccinationer, men då måste de ta sig till Linköping. Jag skrev till de högsta regionpolitikerna och fick till svar att vi får utnyttja infrastrukturen. Då tänkte jag att 'vet ni var Ydre ligger någonstans?'". Det säger Elisabet Hagström (C).
"Barnen i Ydre erbjuds ju också dessa gratis vaccinationer, men då måste de ta sig till Linköping. Jag skrev till de högsta regionpolitikerna och fick till svar att vi får utnyttja infrastrukturen. Då tänkte jag att 'vet ni var Ydre ligger någonstans?'". Det säger Elisabet Hagström (C).
TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och tillfrisknar efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Viruset finns spritt i hela Östergötland. På 1177 rekommenderas du vaccinera dig om du ofta vistas i skog och mark.

Rapporterade fall i Östergötland 

År 2020: 17

År 2019: 30

År 2018: 17

Källa: 1177

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!