Läkaren: Allvarlig barnsjukdom kopplad till covid-19

Under pandemin har drygt 30 barn vårdats med covid-19 på regionens sjukhus. Några av dem har drabbats av den allvarliga men ovanliga sjukdomen MIS-C.

Det finns barn i Sverige som varit livshotande sjuka i MIS-C. Några sådana fall har hittills inte förekommit i Östergötland.

Det finns barn i Sverige som varit livshotande sjuka i MIS-C. Några sådana fall har hittills inte förekommit i Östergötland.

Foto: TT/Julia Djerf

Östergötland2021-02-12 09:30

På det stora hela blir inte barn särskilt sjuka av covid-19.

Men en del barn har vårdats inom regionen med viruset.

– I dag testar man alla barn för covid-19 när de läggs in och då hittar man ett och annat positivt fall. Men samtliga barn har redan vårdats för någon annan sjukdom när covid-19 bekräftats, säger Tobias Ekenlie, barnläkare och chef för Barn- och Kvinnocentrum på US i Linköping.

Har något barn legat i respirator?

– Nej. Covid-19 verkar yttra sig annorlunda hos barn. Barnen har inte fått samma svåra lungsjukdomar som man ser hos smittade vuxna.

Hur gamla har barnen varit?

– De flesta är nyfödda eller yngre än ett år som fått smittan från sina föräldrar vid födseln.

Har något barn vårdats endast för covid-19?

– Det är svårt att svara på. Om en för tidigt född bebis har andningssvårigheter är det svårt att säga om det beror på covid-19, eller att bebisen är född för tidigt. Forskningen säger att det huvudsakligen beror på annat än covid.

Något som förvånar dig som barnläkare?

– Vi har sett ett tiotal barn som har fått en kraftig inflammatorisk reaktion, som troligtvis är kopplad till covid-19. Det är en ny grupp av patienter som vi inte har sett innan pandemin. Sjukdomen heter MIC-S och är allvarlig, men ovanlig. Vi har hittills inte haft några livshotande fall av sjukdomen i Östergötland. 

På vilket sätt blir barnen sjuka?

– Långdragen feber, utslag, svullna körtlar och i vissa fall påverkan på organ. De flesta verkar dock bli helt friska, även om det kan ta ett tag.

Går det att jämföra med vuxna som får långtidscovid?

– Ja, det här tillståndet kanske motsvarar den svåra lungsjukdom som vuxna får av covid-19, men är inte lika allvarligt eller långdraget. 

Vad har varit den största skillnaden för barnsjukvården det senaste året?

– Minskningen av de allmänna virussjukdomarna, tillexempel RS-virus och magsjuka. Restriktionerna för att minska covidsmitta har även minskat all annan smittspridning. Utvärderingar från andra kliniker visar att antal småbarn som behövts vårdas för akuta sjukdomar halverats under pandemin.

Vad har det inneburit för er?

 – 2019 vaccinerade vi mot rotavirus, som är en vanlig orsak till svår diarré hos barn. I höstas hade vi planerat att utvärdera vaccinationens effekt. Men det har inte gått eftersom vi i princip inte har haft några fall hos oss. En positiv bieffekt av covid-19 alltså.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!