Det visar en genomgång vi gjort av tågtrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan för åren 2009-2018.

– Tågtrafiken med Kustpilen lider av eftersatt underhåll på banorna och att banorna inte är trädsäkrade, säger Katharina Seijsing, basenhetschef vid Kalmar länstrafik, KLT.

Hon jämför med tågtrafiken mellan Kalmar och Emmaboda där bara en-två procent av tågen ställs in.

Artikelbild

| Bilden är ett montage.

– Så är den banan trädsäkrad också...

Snittet för inställda tåg på Tjustbanan är 24,8 procent de tio senaste åren. Ett år ställdes så många som 45,2 procent av tågen in.

– Det var 2010 och vi ersatte med buss i ett halvår i väntan på de nya tågen, förklarar Katharina Seijsing.

2013 ställdes nära 35 procent av tågen in.

Artikelbild

| Tågens kanske värsta fiende på Tjustbanan är nedfallna träd. Den 3 januari hade KLT sju påkörningar på Tjust- och Stångådalsbanan på en dag.

– Då spårade ett godståg ur och blockerade banan en längre period.

Orsaken till inställda tåg varierar. Reparationsarbeten, nedfallna träd, trasiga tåg eller regelbundna rutinkontroller. Till och med pollen nämns i en handling

Artikelbild

| Inget inställt den här dagen.

Varmt och kallt väder eller blöta löv ställer också till problem.

Har järnvägstrafiken blivit mer känslig för vädret?
Artikelbild

| Diagrammen visar hur tågmöten på Stångådalsbanan planeras till Blomstermåla, Hultsfred och Rimforsa. Alloa tåg möter tre andra. Bli ett försenat påverkar det också övriga.

– Nej, de problemen har järnvägen alltid haft. Vid snö och kyla virvlar snö under tågen och bildar is som kan slå sönder växlar utmed spåret, blöta löv blir som såpa när de mosas på rälsen och hjulen slirar.

Solkurvor uppstår när värmen ökar avståndet mellan skenorna.

Artikelbild

| Katharina Seijsing är basenheteschef på Kalmar Länstrafik och även hon är frusterad över de problem som tågtrafiken drabbas av. " Även om det långt ifrån alltid är vi som orsakar inställt tåg eller försening är det alltid vi som frontar gentemot kunden" säger hon.

– Solkurvor kan inte inträffa om rälsen är helsvetsad.

Tjustbanan är bara helsvetsad mellan Linköping och Bjärka Säby i Östergötland.

– En hastig inbromsning kan göra hjulet platt på någon centimeter. En sån ojämnhet kan slå sönder rälsen, särskilt när det är kallt, och hjulet måste svarvas om på verkstad, säger Katharina Seijsing.

Så snart ett tåg varit i en incident, som ett nedfallet träd, måste det till verkstaden i Kalmar.

– Den 3 januari i år hade vi sju påkörningar på en dag. I fjol krockade ett tåg med ett nedfallet träd mellan Hultsfred och Vimmerby. Det tåget var ur trafik i sex månader, säger Katharina Seijsing.

Tågen måste även in för regelbunden säkerhetskontroll, ungefär var fjortonde dag.

– Vi har totalt elva tågset och behöver ha sju i drift för att klara alla avgångar, försvinner ett av de två tågen på Tjustbanan blir varannan avgång inställd.

Totalt har 13 200 avgångar ställts in på Tjustbanan de tio senaste åren. Det är 24,8 procent av totalt 53 100 planerade avgångar. På Stångådalsbanan rör det sig om hälften så många, 12,7 procent.

– Det är fler resenärer på Stångådalsbanan, det gör att flest personer drabbats där, säger hon.

Resandet varierar mellan åren och det är inte alls givet att år med många inställda avgångar också har färst resenärer.

– Inställda eller försenade tåg slår jättehårt mot resenärerna. Även om vi sätter in ersättningsbussar på nästan alla inställda avgångar riskerar resenärerna att komma försent till anslutningar.

Ersättningsbussen tar längre tid än tåget och behöver avgå tidigare än tågets tidtabell.

KLT prioriterar vilka tåg som är viktigast att köra.

– Vi försöker köra tågen med flest resenärer. Det är också lättare att ställa in kortare sträckor, därför ställs det hellre in på Tjustbanan.

Katharina Seijsing tycker att andelen tåg som körs som planerat är för låg. Den ligger på 75 procent för Tjustbanan, respektive 87 procent för Stångådalsbanan under tioårsperioden.

– Det borde vara 95 procent.

Trots alla inställda tåg tycker hon att resandet ligger stabilt.

– Resenärerna är tålmodiga och luttrade, sen vill vi erbjuda så bra produkt som möjligt. Viktigast för det är att standarden höjs på banorna och att de trädsäkras. Tågtrafik är alltid komplicerad, men spännande...