De som gillar att påta i trädgården har nog märkt att sysslan är både avstressande och tillfredsställande. Tankarna vandrar medan ogräset rensas och glädjen när favoritdahlian äntligen blommar fyller en med välbehag. Att det känns bra att vara nära naturen, får också stöd i forskningen.

Blodtryck och puls sjunker när vi är i naturen, säger Eva Sahlin, fil dr på Institutet för stressmedicin i Göteborg, Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet.

Gröna Rehab

Artikelbild

| Även forskningen stödjer naturens läkande krafter. "Att vara i trädgården eller naturen sänker blodtrycket och flera studier har visat att stressen minskar", säger Eva Sahlin, fil dr på Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Stressrelaterade sjukdomar, som utmattning och depression, är ett stort och växande samhällsproblem. Ett högt arbetstempo och ett ständigt informationsflöde i kombination med lite tid för återhämtning är några orsaker som tros ligga bakom.

I Göteborg och Västra Götalandsregionen har man sedan tolv år drivit Gröna Rehab. Där kan regionens egen personal med stressrelaterad ohälsa få rehabilitering i trädgård och natur.

Eva Sahlin har i sitt avhandlingsarbete följt projektet från start. Resultaten från hennes forskning är positiva.

Samtliga studier visar på stora förbättringar både vad det gäller minskade symtom på utbrändhet, depression och ångest, samt ökat välbefinnande, säger hon.
Artikelbild

| Även forskningen stödjer naturens läkande krafter. "Att vara i trädgården eller naturen sänker blodtrycket och flera studier har visat att stressen minskar", säger Eva Sahlin, fil dr på Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Sjukskrivningarna minskade och arbetsförmågan förbättrades.

Blev nyfiken

Artikelbild

| Gröna Rehab använder trädgårdsarbete som metod för att rehabilitera långtidssjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar.

Innan Eva Sahlin studerade psykologi och doktorerade vid SLU Alnarp, arbetade hon som föreståndare och rektor för en friskola. Efter många år i yrket beslutade hon sig för att ta tjänstledigt ett år för att prova något nytt och gå en trädgårdsutbildning.

När jag gick där slogs jag av hur många av kurskamraterna som hade sadlat om på grund av stressproblematik. De tycktes må bra så länge vi arbetade i trädgården, men så fort vi skulle prestera i form av prov eller presentationer blev det problem.
Artikelbild

| Institutet för stressmedicin, ISM, ligger i Botaniska trädgården i Göteborg. Forskningen visar att det finns en koppling mellan naturupplevelser och återhämtning.

Hon blev nyfiken på mekanismerna bakom. Eftersom hon även läste psykologi på högskolan, riktade hon in sig på stressforskning kopplat till naturens och trädgårdens betydelse för återhämtning.

Forskningen visar att det finns ett samband mellan naturupplevelser och att stressa av. Det beror på att intrycken när vi vistas i naturen gör att den riktade uppmärksamheten, den vi i dagligt tal kallar koncentration, får stå tillbaka till förmån för den spontana uppmärksamheten, säger Eva Sahlin.
Artikelbild

| Institutet för stressmedicin, ISM, ligger i Botaniska trädgården i Göteborg. Forskningen visar att det finns en koppling mellan naturupplevelser och återhämtning.

Den riktade uppmärksamheten styrs av vår vilja. Den kopplas på när vi ska sortera och orientera oss i omvärlden och finns inte i obegränsad mängd. För att uppbåda den koncentrationen måste vi få återhämtning. Den spontana uppmärksamheten – fascination är det begrepp forskningen använder – kopplas på när vi tar emot sinnesintryck som inte ställer krav på oss. Som till exempel syn-, doft- och känselintryck kopplade till naturen. När fascinationen dominerar stängs den koncentrerade, riktade uppmärksamheten av och hjärnan återhämtar sig.

Förmodligen har det med rent evolutionsmässiga funktioner att göra. Vi är fortfarande produkter av ett stenåldersliv på savannen.
Artikelbild

| När favoritdahlian äntligen blommar kan det fylla en med välbehag.

Lång väg tillbaka

Att bli sjuk av stress är förödande för den enskilde personen och det tar ofta lång tid att bli frisk igen.

Artikelbild

| Eva Sahlin.

De som kommer till Gröna Rehab har varit sjukskrivna två år i snitt. I början kanske man bara klarar av att sitta ute i trädgården och titta, säger Eva Sahlin.

Gruppen håller till vid Lilla Änggården i Göteborg och varje vecka har man olika aktiviteter i naturen och i trädgården.

Artikelbild

| Fågelkvitter och vindens sus fyller oss med ro. Människan som varelse är till stor del präglad på naturen.

Det kan handla om att skola om växter, så, rensa, luckra jorden, ta sticklingar eller hugga ved. Men allt anpassas efter förmågan för dagen och det finns inget krav på prestation.

Två gånger varje dag genomförs avspänningsövningar i trädgården eller naturen.

Artikelbild

| Fågelkvitter och vindens sus fyller oss med ro. Människan som varelse är till stor del präglad på naturen.

 När vi undersökte en frisk grupp visade det sig att resultaten på koncentrationstest blev betydligt bättre om avslappningsövningarna gjordes utomhus.

Naturlig rytm

Artikelbild

| Att kratta kan upplevas som rogivande.

Eva Sahlin, som har följt upp och intervjuat nästan alla deltagare i projektet, berättar hur vistelse och aktiviteter i trädgården påverkar. Många beskriver hur naturens tempo, årstidernas växlingar har varit vilsamma att följa. Ett frö kan inte skyndas på, det gror i sin egen takt. Att bli uppmärksam och studera fjärilar, mönstren på blommor och färgerna på olika blad har blivit som en naturlig övning i mindfulness.

 En kvinna beskrev hur tiden i Gröna Rehab lärt henne att ta tydliga pauser. Att säga nej och inse sin egen begränsning. Det är saker som människor som är utbrända ofta har haft problem med. 
Artikelbild

| Att gräva i jorden gör många gott.

Eva Sahlin lever som hon lär. Hon bor på en gård där det finns många möjligheter att njuta av trädgårdens fördelar.

 Jag älskar att dricka mitt kaffe intill vår doftande honungsros eller under kastanjerna när de blommar. Det är välgörande för alla sinnen.