Kinas ambassadör kallas upp efter mediekritik

Kinas ambassad utövar påtryckningar mot flera svenska medier för att få dem att ändra sin rapportering om Kina, visar en kartläggning i SVT.

"Vi som suverän stat kan inte acceptera några former av hot", säger utrikesminister Ann Linde (S) som har kallat upp Gui Congyou till UD.

18 januari 2020 11:10

Kinas ambassad har flera gånger under de senaste två åren kontaktat svenska medier för att framföra kritik mot publiceringar, enligt en enkät som SVT Nyheter har genomfört med redaktioner i Sverige.

SvD, Expressen, Sveriges Radio och SVT svarar att Kinas ambassad vid ett upprepat antal tillfällen under de senaste två åren har skickat mejl och brev med kritiska synpunkter.

Kritiken har bland annat handlat om hur medierna rapporterar om situationen i Kina, och om den svenska bokförläggaren Gui Minhai som är fängslad i landet sedan 2015.

Det går i stort sett ut på att man skriver att svenska medier har fått allt om bakfoten vad gäller Gui Minhai, man använder ord som medietyranni, och man försöker ge sin bild av Kinas juridiska system, säger Karin Olsson, Expressens kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare, till TT.

Kallas till UD på tisdag

Kinas ambassadör Gui Congyou säger till SVT att svenska medier påminner om "en 48-kilos lättviktsboxare som provocerar fram en boxningsfajt med en 86-kilos tungviktsboxare".

Utrikesminister Ann Linde har kallat upp ambassadören till utrikesdepartementet på tisdag för att bland annat diskutera uttalandet.

"Företrädaren för UD kommer att förklara att Kinas ambassadörs agerande är allvarligt och att vi som suverän stat inte kan acceptera några former av hot. Utrikesdepartementet har vid upprepade tillfällen påtalat för den kinesiska ambassaden och för den kinesiska ambassadören att yttrandefriheten i Sverige är grundlagsskyddad och att journalister har rätt att utföra sitt arbete fritt", säger Linde i en skriftlig kommentar till TT.

Började med nya ambassadören

Breven och mejlen till Expressen började strax efter det att ambassadör Gui Congyou tillträdde i september 2017, enligt Olsson.

Det är en högt uppskruvad retorik, och det finns inget tvivel om att den syftar till att påverka oss och tvinga oss till självcensur, så i den meningen uppfattas det som ett slags påtryckning, säger Olsson.

Ambassaden har dessutom bjudit flera reportrar från Aftonbladet, SVT och SvD till personliga möten för att diskutera den journalistiska bevakningen.

Flera redaktioner svarar i SVT:s enkät att de upplever kontakterna som påtryckningsförsök.

Ambassadören: Total ignorans

Kinas ambassad har publicerat en utskrift från SVT:s intervju med ambassadör Gui Congyou, där ambassadören säger att Expressens kulturchef har förlorat sin rationalitet, och att ambassaden är chockad av hennes "totala ignorans och ringaktning av lagen i fallet Gui Minhai". Ambassadören antyder också att Expressens medarbetare inte kommer att beviljas visum till Kina om inte rapporteringen ändras.

Det är en tydlig konsekvens, däremot kommer Expressen aldrig att förändra sin opinionsbildning eller journalistik på grund av vad en ambassadör säger eller hotar med, oavsett hur mäktigt det landet är, säger Olsson.

Även TT Nyhetsbyrån har i samband med publiceringar fått synpunkter och kritik från Kinas ambassad vad gäller innehåll och val av vinkel.

Fakta: Folkrepubliken Kina

Världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare, Hongkong inräknat.

Diktatur som styrs av kommunistpartiet som tog makten 1949. Tillämpar "socialistisk marknadsekonomi", men staten har en stark roll i ekonomin och kontrollerar bank-, energi- och telesektorn.

Xi Jinping är president sedan 2013 då han efterträdde Hu Jintao. Under 2018 avskaffades begränsningen för hur många mandatperioder som en president kan regera, vilket gör det möjligt för Xi Jinping att regera på livstid.

Ekonomin är världens näst största efter USA, med en bruttonationalprodukt (BNP) som beräknades uppgå till motsvarande 140 000 miljarder kronor under 2019, men fattigdomen är utbredd med 160 miljoner människor som beräknas leva på motsvarande tolv kronor om dagen.

Kina är en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

Källa: Landguiden, Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Paulsson Rönnbäck/TT