Orsaken är ett stillastående fordon.

Enligt trafikverket har händelsen stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Larmet om händelsen kom in 19.46 på lördagen och trafikverket bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till klockan 21.00

Uppdatering klockan 21:00: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.