Politikens kostnader

31 december 2018 04:00

Vänsterpartiets förslag om att sänka kostnaderna för politiken i Vimmerby genom att basera arvodena på 80 procent av vad en riksdagsledamot får, istället för dagens 90 procent, röstades ner på senaste fullmäktige.

Samtliga andra partier var emot. Även representanter som tidigare tyckt politiken vara för dyr.

I Vänsterpartiet finns en överenskommelse om att ingen – inte ens partiledaren – får tjäna mer än cirka 28 500 kronor i månaden, netto, på politiska uppdrag. Vi tycker det är fullt tillräckligt och är övertygade om att väldigt många, kanske de flesta, håller med.

Nu var det inte vårt enda förslag för att spara pengar. Vi lade också en motion om att mandatstöd till partierna inte ska utgå för de stolar som står tomma under ett fullmäktigemöte.

Det är, trots allt, väldigt få positioner i samhället man får betalt för när man inte ens dyker upp för att fullgöra sitt uppdrag. Politiken i Vimmerby bör inte vara något undantag.

Det står fullmäktige fritt att bestämma hur reglerna ska se ut så länge de gäller lika för alla partier. Därför är det ingen svår sak att besluta att partistöd inte ska utgå för tillfälligt tomma stolar. Det skulle spara pengar som till exempel kan gå till extra stöd till våra pensionärsorganisationer.

Motionen lade vi för att det först krävs en omskrivning av kommunens egna regler om hur partistöd fördelas. Regler som fullmäktige själva inte följde på senaste mötet.

Vänsterpartiet frågade om inte grundstöd till partierna ska utgå till MP och L också detta år, men tystades ner med hänvisning till att beslutet skulle fattas i enlighet med gällande regler. Egna regler man inte verkar ha haft full koll på vid tillfället.

Så här står det i ”Regler för partistöd i Vimmerby kommun” paragraf 3 andra stycket:

”Partistöd SKA ges till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.”

Fullmäktige beslöt trots detta att fördela grundstödet för 2019 på bara de sex partier som nu sitter i fullmäktige och berövade därmed MP och L deras demokratiska rättigheter och gick emot sitt eget reglemente.

Vänsterpartiet kommer självklart söka rätta till denna felaktighet.

Så bygger vi Vimmerby från grunden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jens af Ekenstam Stenman V i Vimmerby