Politiker utelämnar känslorna – om de är män

Männen skriver om maktens korridorer och sin egen betydelse för partiet – kvinnorna väver i högre utsträckning in privatlivet och känslorna. En nyutkommen bok går på djupet i politikernas självbiografier.

28 augusti 2018 07:19
I många manliga politikers självbiografier är det politiska projektet viktigast, de vill även framstå som den stora politiska ledaren, säger Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
Fredrik Reinfeldt (M) beskriver sin karriär väldigt mycket som ensam. Även om det är uppenbart att han haft stöd av många, handlar det mycket om hur han själv har skapat sin position. Gösta Bohman (M) är ovanligt känslosam och ovanligt öppen i sin kritik av andra, men det handlar också mycket om den ensamme mannen.

Inte visa sårbarhet

Margaretha Fahlgren och forskarkollegan Birgitta Wistrand har läst ett 70-tal politikers självbiografier, som de har sammanfattat i den nyutkomna boken "Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier".

Göran Persson (S) och hans finansminister Pär Nuder (S) skriver inte om svårigheter i det privata. Man kan spekulera i om det har att göra med bilden av manlighet, att man inte vill visa sig sårbar, säger Fahlgren.

Ett annat perspektiv

En förklaring till att kvinnorna skriver betydligt mer om sitt privatliv är att de under historien har haft det svårare att ta sig in i politiken, och därför har ett annat perspektiv än männen.

Kvinnor skriver mer om det personliga och ger gärna en helhetsbild av hur det privata påverkar deras roll som politiker. För de tidigare ministrarna Annika Åhnberg (S) och Anna-Greta Leijon (S) innebar det att det efteråt blev mycket fokus på det privata och inte så mycket på politikerrollen, säger Fahlgren.

Samtidigt kan kvinnorna vinna på att vara mer privata eftersom det har blivit viktigare för en politiker att bygga ett personligt varumärke, där självbiografierna bidrar till kändisskapet.

Rädd för att kritisera

Under läsningen slogs forskarna av hur lite kritik mot andra politiker som finns i självbiografierna. Särskilt motsägelsefull är titeln på Thomas Bodströms "Inifrån: Makten, myglet, politiken", som är förvånansvärt försiktig med kritik och avslöjanden, säger Fahlgren.

Politiken ses nu för tiden mer som en karriär än ett uppdrag man har i fyra år. Margareta Winberg (S), som petades ur regeringen av Göran Persson, skriver väldigt lite om sin sorti som uppenbarligen inte var helt frivillig. Även när man har lämnat politiken så verkar det som att man är rädd för att bränna broar, och då blir man inte så frispråkig.

Rättelse: I en tidigare version av texten angavs fel partibeteckning på en politiker.

Fakta: Bok om politikers självbiografier

De två litteraturforskarna Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand vid Uppsala universitet har gått igenom ett 70-tal politikers självbiografier under de senaste 100 åren, med fokus på samtida politiker.

Resultatet är den nyutkomna boken "Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier" på 264 sidor som ges ut på Appell förlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!