Positivt brasilianskt besked för Hydro

15 april 2019 09:55

Den norska aluminiumtillverkaren Norsk Hydros aktie lyfter med 3,5 procent efter beskedet om att bolaget ser ut att kunna öka produktionen på Alunorte-raffinaderiet i Brasilien.

Raffinaderiet, världens största, har gått på halvfart sedan en översvämning i februari i fjol som fick myndigheter och brasilianska domstolar att införa produktionsbegränsningar på anläggningen.

Enligt ett besked sent i fredags ska en oberoende konsult som utrett säkerheten på anläggningen ha dragit slutsatsen att den nu är säker att använda fullt ut. Mot bakgrund av detta har Norsk Hydro och en företrädare för Brasiliens åklagarmyndighet begärt att en domstol som handlägger ärendet häver beslutet om produktionsbegränsningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters