Rekordmånga garanterade exportaffärer

18 februari 2020 15:21

Exportkreditnämnden (EKN) slog nytt rekord i antal garanterade exportaffärer i fjol. Och garantivolymen är på en hög nivå, enligt myndigheten.

Totalt garanterades i fjol 2 135 affärer till en volym på 54,2 miljarder kronor, enligt EKN. Det kan jämföras med 2 082 affärer och en volym på 56,8 miljarder 2018.

Antalet försäkringstagare ökade till 445, upp från 419 företag ett år tidigare.

"Garantigivningen återspeglar världens efterfrågan på förnybar energi, kollektivtrafik i mångmiljonstäder och utbyggnad av 5G", skriver Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN i en kommentar.

EKN försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT