Riksgälden varnar för coronaeffekter

Riksgälden ser en risk för att det nya coronaviruset kan få effekter på svensk tillväxt.

Myndigheten sänker samtidigt tillväxtprognosen för i år till 1 procent.

18 februari 2020 10:35

Inbromsningen från 1,2 procent i tillväxt i fjol förklaras bland annat av minskat bidrag från exporten framöver. Samtidigt noterar Riksgälden i en färsk prognos för statens upplåningsbehov att bostadsinvesteringarna i Sverige har rasat med 12 procent sedan 2017.

Arbetslösheten stiger

Ökad arbetslöshet ligger också i korten enligt Riksgälden, som räknar med att den lyfter till 7,4 procent 2021, upp från fjolårets nivå på 6,8 procent.

"Den pågående avmattningen innebär att resursutnyttjandet sjunker vilket bidrar till att arbetslösheten fortsätter att stiga. Lönerna väntas även framöver öka i förhållandevis långsam takt och är en viktig orsak till att inflationen hamnar under målet på två procent under hela prognosperioden", skriver Riksgälden.

Riskerna finns främst utomlands, enligt myndigheten, som lyfter fram det nya coronaviruset som ett orosmoln.

"Stängda produktionsanläggningar och restriktioner som begränsar handel och resor kommer att sätta avtryck i den kinesiska ekonomin", skriver Riksgälden.

"Produktionsstoppet i Kina har till viss del redan fått spridning till andra länder som också har tvingats dra ner på sin produktion till följd av dels lägre efterfrågan från Kina, dels brist på insatsvaror från Kina", tillägger Riksgälden.

Myndigheten varnar även för att tjänstesektorn i Kina kan drabbas och att den i dag utgör en större del av landets ekonomi än när det så kallade sarsviruset spred sig i början av 2000-talet.

Kina viktigare

Dessutom är risken för spridning av viruset större i dag till följd av ökat resande samtidigt som Kina utgör en betydligt viktigare del av världsekonomin än för 15 år sedan, enligt Riksgälden.

Bland riskerna för global tillväxt lyfter Riksgälden även fram det spända läget mellan Iran och USA, som kan medföra högre riskpremier på marknaderna och högre oljepris, enligt myndigheten.

Statens budgetsaldo väntas visa ett underskott på 14 miljarder kronor 2020 och ytterligare 14 miljarder 2021, skriver Riksgälden i en färsk prognos för statens upplåning.

Detta är betydligt lägre underskott än de som beräknades av Riksgälden i oktober. Då låg prognosen på ett underskott på 17 miljarder i år och 27 miljarder 2021.

I fjol blev det ett överskott i budgetsaldot på 112 miljarder kronor, vilket dock till stor del orsakades av tillfälliga händelser.

Fakta: Oförändrad plan för statlig upplåning

Riksgälden ser inga skäl att ändra i sin plan för statlig upplåning till följd av prognosjusteringarna.

Upplåningen i statsobligationer beräknas i år öka till 51 miljarder kronor för att fortsätta upp till 60 miljarder 2021. I fjol låg den på 30 miljarder.

Riksgälden höjer samtidigt sina prognoser för statens finansiella sparande med 0,2 procentenheter till 0,7 procent av BNP i år och med 0,1 procentenhet till 0,3 procent 2021.

Källa: Riksgälden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT