"Det kommer att påverka Rimforsas utveckling"

Samhällsbyggnadsnämnden (sbn) i Kinda behöver ytterligare 1,3 miljoner kronor för att utveckla Rimforsa enligt kommunens målbild. Ett äskande som kommunstyrelsen (ks) nu vill avslå.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden och Mikael Österling (L) avslag på de tilläggsäskanden som genomförs med anledning av Rimforsas utveckling.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden och Mikael Österling (L) avslag på de tilläggsäskanden som genomförs med anledning av Rimforsas utveckling.

Foto: Morgan Karlsson/Dennis Petersson/bildmontage

Rimforsa2020-05-07 22:00

– Det viktiga för mig blir vad fullmäktige fattar för beslut. Om det blir ett avslag även där så kommer det självklart att få konsekvenser. Annars hade vi inte äskat från början, förklarar sbn-ordföranden Mikael Österling (L).

Under förra året klubbade Kindapolitiken igenom den fördjupade översiktplanen för Rimforsa. Med det fastställdes målet att befolkningsantalet skulle öka med drygt 600 invånare till år 2030. För att möjliggöra detta behöver bland annat infrastrukturen planeras om och vatten- och avloppsnätet byggas ut - ett arbete som enligt sbn i Kinda måste påbörjas redan under 2020. Detta, tillsammans med ökade detaljplanekostnader, saknas i 2020-års budget.

undefined
"De får helt enkelt omfördela medel", säger kommunalrådet Conny Forsberg (S) om att kommunstyrelsen väljer att yrka på avslag.

– Vi har tagit riktlinjer om god ekonomisk hushållning som säger att medel inte ska äskas. Utifrån det, och det ekonomiska läget, väljer vi att yrka på avslag, förklarar ks-ordföranden Conny Forsberg (S).

Hur ska åtgärderna finansieras?

– Vårt förslag är att de ska lösa uppgiften inom sin ram. De får helt enkelt omfördela medel.

Österling menar i sin tur att eventuella omprioriteringar får effekt först under 2021.

– Om medlen inte finns kommer det att påverka Rimforsas utveckling, främst när det gäller tidsaspekten. Vi ser tillväxten som en förutsättning att stävja kommunens ekonomiska utveckling och även om det finns drivna entreprenörer måste vi som kommun ha resurser till att leverera våra delar för att göra det möjligt, avslutar han.

undefined
Utbyggnaden av Rimforsas vattenverk har redan gjorts, men samhällsbyggnadsnämnden menar att en VA-utredning måste göras för att förbereda utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet.
Karta: Rimforsa
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!