Detaljplaneringen dröjer: "Vi hade hoppats på tidigare"

Aurum Fastighetsutveckling AB vill möjliggöra ett 50-tal villatomter söder om Rimforsa. Nu står det klart att detaljplaneprocessen dröjer - till våren 2021.

Detaljplaneringen för 50-talet villatomter söder om Rimforsa dröjer. "Lite av en besvikelse", medger Aurum Fastighetsutvecklings projektledare Esbjörn Larsson.

Detaljplaneringen för 50-talet villatomter söder om Rimforsa dröjer. "Lite av en besvikelse", medger Aurum Fastighetsutvecklings projektledare Esbjörn Larsson.

Foto: Privat/Dennis Petersson/bildmontage

Rimforsa2020-05-29 14:01

– Det var väl lite av en besvikelse kan man säga. Vi hade hoppats komma igång här relativt omgående men vi ska göra allt vi kan och utreda det som krävs för att få en flygande start senare, konstaterar projektledaren Esbjörn Larsson.

Det var för drygt två månader sedan som vi kunde rapportera att Linköpingsföretaget, som företrädare till markägaren Vasamark Svenska AB, beviljades planbesked för exploatering vid Storgården och Krågedal. Vid ett möte med kommunen under vecka 22 hade projektledare Larsson hoppats att detaljplaneringen skulle påbörjas - men så blev alltså inte fallet. Så här säger kommunens plan- och byggchef Maria Hedberg om anledningen:

– Det beror på att vi har andra projekt igång och att det finns utredningar i övrigt som behöver göras innan vi kan starta detaljplaneringen och frigöra resurser. Det är ju både i markägarens och kommunens intresse att kunna ordna fram möjlighet för nya bostäder så fort som möjligt, förklarar hon och fortsätter:

– Det är främst en trafikutredning, med gång- och cykelaspekter, och en va-utredning för hela Rimforsa som behövs.

Enligt samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Hans Måhagen (S) har den aktuella detaljplanen nu prioriterats upp av politiken. Samtidigt menar han att en av orsakerna till tidsplanen är att nämndens äskanden avslogs vid fullmäktige.

– Vi fortsätter att hantera frågan för att se om det finns några möjligheter till omfördelning i budgeten, avslutar han.

Kommunens mål är att Rimforsa ska växa och utredningar krävs innan viss detaljplanering för nya tomter kan sätta igång.
Kommunens mål är att Rimforsa ska växa och utredningar krävs innan viss detaljplanering för nya tomter kan sätta igång.
Karta: Storgården, Rimforsa
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!