I vår försvinner boendets trygghetsvärdinna

I slutet av mars 2015 invigdes stiftelsen Kindahus trygghetsboende på Kvarntorget i Rimforsa.

De boende i trygghetsboendet på Kvarntorget i Rimforsa känner sig lurade. Fr v Gunvor Carlsson, Anna-Britt Samuelsson, Maggie Lindström, Viviann Svensson, Gerd Ringensjö, Dagmar Skoglund, Kalle Skoglund, Anita Johansson, Lennart Johansson.

De boende i trygghetsboendet på Kvarntorget i Rimforsa känner sig lurade. Fr v Gunvor Carlsson, Anna-Britt Samuelsson, Maggie Lindström, Viviann Svensson, Gerd Ringensjö, Dagmar Skoglund, Kalle Skoglund, Anita Johansson, Lennart Johansson.

Foto: Lars-Göran Bexell

Rimforsa2019-09-11 08:00

I slutet av mars 2015 invigde stiftelsen Kindahus ett trygghetsboende med tolv lägenheter på Kvarntorget i Rimforsa. Ett villkor för att få bidrag från Boverket till bygget var att en av lägenheterna hyrdes ut till socialnämnden. Villkoret innebar även att bindningstiden för socialnämnden att hyra en lägenhet var fem år. Den sista mars nästa år har fem år gått och då försvinner trygghetsvärdinnan som funnits på plats några timmar i veckan för att ge service till och aktivera de boende i fastigheten.

– Jag flyttade hit bara för att det var ett tryggt boende, säger Gerd Ringensjö. 

Innan trygghetsboendet stod klart i Rimforsa i april 2015 hade stiftelsen Kindahus inte byggt något i Rimforsa sedan 1990. Det var inga svårigheter att fylla lägenheterna i det tre våningar höga huset på Kvarntorget. Bygget ingick i konceptet "Trygga boendet", ett typhus som har tagits fram av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, och i dag finns ett par tusen likadana hus runt om i landet. 

Det ekonomiska läget i kommunens förvaltningar visade sig i våras vara minst sagt dystert. 22 miljoner ska sparas genom olika effektiviseringsåtgärder.

Vård- och omsorgsnämnden som har hyrt lägenheten beslutade i slutet av maj att säga upp den och så även värdinnan.

– Vi har sagt upp lägenheten och värdinnan tas bort och erbjuds en annan tjänst. Det blir en besparing på 135 000 kronor, säger vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Risto Laine (S).  

– I början var det tio timmar i veckan som värdinnan var här. Efter något år drogs tiden ner och senaste året har det bara varit tre timmar i veckan, och under förra sommaren och sommaren i år har det inte varit någon alls, säger Viviann Svensson.

Aktiviteterna man har haft är bland annat gympa, bingo och social samvaro.

– Det här är ju jätteviktigt för oss. Vi som bor här är mellan 75 och 93 år och vi vill ju ha ett fortsatt tryggt boende. Det är väldigt betydelsefullt för oss. Vi känner oss både lurade och svikna, säger Gerd Ringensjö.

– Jag har full förståelse för att de boende inte gillar att man tar bort trygghetsvärdinnan, men vi som alla andra nämnder och verksamheter måste göra effektiviseringsåtgärder och då är det här en del i detta. Men självklart är det så att det är ett mervärde för de boende med en värdinna, säger Risto Laine. 

–  Nästa vecka kommer vi att ha ett möte med Kindahus om framtidens trygghetsboenden i Kinda, säger nämndens ordförande Lars Karlsson (L). 

Trygghetsboendet var inflyttningsklart 1 april 2015.
Trygghetsboendet var inflyttningsklart 1 april 2015.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!