Skisserna: Så här kan skolan komma att se ut

4 720 000 kronor. Så stor är prislappen på den 15 000 kvadratmeter stora tomt som Kinda kommun förvärvar i Rimforsa, och där ortens framtida skola ska byggas.

Rimforsas framtida skola kommer att lokaliseras vid Hackelområdet. Så här kan byggnaden komma att se ut.

Rimforsas framtida skola kommer att lokaliseras vid Hackelområdet. Så här kan byggnaden komma att se ut.

Foto: Sonark Arkitektkontor AB

Rimforsa2019-11-15 17:30

– Kommunen har inte gjort den här typen av markförvärv på väldigt många år. För Kinda är det en ganska stor affär med  stor strategisk betydelse, förklarar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bita Almasian. 

Under lång tid var planen att Rimforsas nya skola skulle ha samma lokalisering som den nuvarande, där byggnader skulle rivas för att göra plats åt nya. En detaljplan var framtagen och på väg ut för samråd, men kommunen har sedan i våras arbetat i en annan riktning för att förvärva marken i anslutning till Hackelområdet. 

– Detaljplanearbetet ledde fram till slutsatsen att det varken är möjligt eller lämpligt att bygga både förskola och skola i det nuvarande skolkvarteret. Det var när vi såg hur litet området faktiskt är och vad det ska innehålla, i förhållande till Boverkets rekommendationer, som vi gjorde den bedömningen.

Efter förhandlingar med markägaren, Rimforsabolaget Frodab, står det alltså klart att prissumman för tomten vid Hackelvägen landar på 4 720 000 kronor. Att riva de befintliga byggnaderna är kommunens ansvar. 

Hur ser du på köpeskillingen?

– Den förhandlas fram utifrån behov och marknadsvärde, ett värde som bland annat beror på markens läge, nyttjandemöjlighet och betydelse. Vi har gjort bedömningen att marknadsvärdet är detta och jag anser att det är ett av Rimforsas absolut bästa marklägen, svarar Almasian.

Nu fortskrider tidsplanen med beslut i såväl kommunstyrelsen som fullmäktige i december. 

Med anslutning till aktivitetsområdet på Hackel är kommunens vision att skolan ska utgöra ett nav för lärande och rörelse i Rimforsa.
Med anslutning till aktivitetsområdet på Hackel är kommunens vision att skolan ska utgöra ett nav för lärande och rörelse i Rimforsa.
Karta: Hackelvägen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!