Småbåtshamn får dispens

Samhällsbyggnadsnämnden ger strandskyddsdispens för att anlägga småbåtshamn i Krågedal.

Arkivbild.

Arkivbild.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Rimforsa2018-08-17 18:00

Kinda kommuns samhällsbyggnadsnämnd ger Vasamark Svenska AB dispens från strandskyddet i Krågedal 1:3 vid Åsundens strand för att anlägga en småbåtshamn för cirka tio båtplatser. I området ska också anläggas en badstrand och grönytor tillgängliga för allmänheten.

Området är redan taget i anspråk för bostäder och en småbåtshamn. Nämnden bedömer inte att några särskilda natur eller kulturvärden påverkas negativt av anläggningen. Dessutom anser nämnden att syftet med strandskyddet vad gäller fri passage tillgodoses i planerna.

Anläggningsarbetet måste påbörjas inom två år och vara avslutat senast om fem år för att dispensen ska gälla.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om