Så ska nya ledningen jobba

12 januari 2019 04:00

Hur kommer Vimmerby att märka att det är ett nytt politiskt ledarskap i Vimmerby kommun?

Den frågan har jag fått många gånger under hösten sedan det blev klart att C, M och KD beslutat om samverkan för att leda Vimmerby framåt utifrån ett långsiktigt och inkluderande perspektiv.

Vi vill bygga den bästa landsbygdskommunen.

Många undrar hur, när och vad?

Vår ambition är att öka medborgardialogen och involvera fler i vår gemensamma utveckling av hela kommunen.

Vi har redan år 2017 antagit en social lokal utvecklingsstrategi med sex olika målområden. Den strategin ska ligga som grund för vårt arbete.

Vi kommer att göra företagsbesök varje vecka. De frågor som vi vill diskutera i samband med företags­besöken är:

1. Ledningens lägesbild för företaget och framtidsplaner.

2. Utmaningar framåt inkluderat kompetens­försörjning.

3. Förväntningar på kommunen och erfarenheter av kommunens tjänster.

4. Vad kan vi göra tillsammans för att utveckla kommunen.

Vi kommer via utvecklingsavdelningen erbjuda två stormöten årligen med föreläsningar på temat ”Hur vi bygger den bästa landsbygdskommunen”.

Vi kommer att göra ett verksamhetsbesök varje vecka med följande frågeställningar:

1. Lägesbild i verksamheten inkluderat framtidsplaner.

2. Utmaningar inkluderat kompetensförsörjning.

3. Förväntningar på den nya politiska ledningen.

Jag kommer att återigen börja blogga på kommunens hemsida och den bloggen ska vara helt partineutral då den ska handla om vad jag gör som kommunstyrelsens ordförande varje vecka. Där kommer jag att förmedla kommande veckas agenda och reflektioner av föregående veckas möten och händelser.

Vi kommer att ha en ambition att vara tillgängliga för samtal och inspel från er som bor och verkar i kommunen. Telefon och mejl är enklaste sättet att nå oss men vi kommer också med regelbundna mellanrum att finnas på flera mötesplatser i kommunen.

Väl mött!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Nilsson Nachtweij Kommunstyrelsens ordförande