Så skapar vi bästa skolan

12 februari 2019 04:00

Alla lokala politiker har ett stort ansvar för skolan och för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gäller även i Vimmerby kommun.

Att prioritera skola i allmänhet och undervisning i synnerhet kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi i Lärarnas Riksförbund uppmanar er som lokala politiker i Vimmerby kommun att våga göra just den prioriteringen.

Ni måste visa i handling att ni förstår att skolans viktigaste resurs är lärarna. I tider av lärarbrist är det viktigt att ni har en plan för hur alla elever ska kunna undervisas av behöriga och legitimerade lärare. Det finns inga genvägar utan det krävs satsningar på konkurrenskraftiga lärarlöner och attraktiv arbetsmiljö så att fokus kan ligga på undervisningen och uppgifter som är direkt relaterade till denna.

Staten bidrar årligen till höjda lärarlöner, men det innebär på intet sätt att den lönemässiga uppvärderingen av läraryrket är färdig för det. För att kunna locka tillbaka dem som lämnat yrket, behålla de yrkesverksamma och få fler att vilja bli lärare måste samtliga kommuner ta sitt ansvar. Ska lärare återigen få en livslön som gör lärarutbildningen till en investering som gör det mödan värt att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta.

I vår kommun blev löneutfallet 2,77 procent i lönerevisionen för 2018. Det innebär att lärarna i kommunen fick i snitt 953 kr mer i påslag. Det är exempelvis långt sämre än i Gnosjö där förbundets medlemmar fått en löneökning på 5,1 procent i snitt. Det är sådana siffror som vi skulle behöva se i hela landet för att öka attraktiviteten i läraryrket.

Arbetsbelastningsfrågan är minst lika viktig för att skapa ett attraktivt läraryrke. Lärare är oftare än många andra yrkesgrupper sjukskrivna på grund av stress. Det är därför avgörande att kommunen ser till att lärarna får avlastning så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Det kan innebära att man behöver anställa andra yrkeskategorier som kan avlasta och komplettera lärarna utan att detta dränerar resurserna för undervisningen.

För att stötta skolorna med arbetet att öka likvärdigheten är det viktigt att pengarna till skolan fördelas så att skolorna med de största behoven får mer resurser. När kommunen fördelar resurserna efter socioekonomiska behov till de egna skolorna ska detta som regel också ske med skolpengen till friskolorna.

Tillsammans kan vi åstadkomma den bästa skolan och vi har många förslag hur skolan i Vimmerby kommun skulle kunna förbättras. Vi ser därmed fram emot ett gott samarbete om skolan under den kommande mandatperioden!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monika Johansson ordförande för Lärarnas Riksförbund i Vimmerby