SPF Kindas årsmöte hölls i en nästintill fullsatt Linnékyrka i Kisa inför föreningens medlemmar. Vid årsskiftet hade föreningen 206 medlemmar, vilket är en ökning med en person.

En av SPF Kindas riktiga eldsjälar är Maj-Britt Pettersson som har ansvarat för lottförsäljningen under deras medlemsmöten som sker en gång per månad. Detta har hon ansvarat för i 15 år, men nu ska ansvaret i stället gå vidare till Gudrun Nilsson. SPF Kindas ordförande Arne Nilsson har bara gott att säga om Maj-Britt Pettersson.

– Hon har bidragit med energi, vilja och mycket glädje. Vi är tacksamma för hennes arbete, säger han.

Artikelbild

| Maj-Britt Pettersson har, under 15 års tid, sålt omkring 100 000 lotter för SPF Kindas räkning.

Maj-Britt Pettersson själv säger att hon är glad för de här åren som varit. Under de 15 år som hon varit ansvarig har omkring 100 000 lotter sålts, vilket är ungefär 600 stycken vid varje medlemsmöte.

En annan person som avtackades är Kurt Isaksson. Han har närmast suttit med i styrelsen men lämnar nu posten. Enligt Arne Nilsson har Kurt varit mycket plikttrogen och alltid haft ett gott humör.

– Framför allt bidrar han alltid med god stämning med sin humor. Han har gjort ett utmärkt arbete, säger han.

Under årsmötet avhandlades även en del andra punkter såsom val av ordförande. Där valdes Arne Nilsson på nytt och sitter som ordförande det kommande året. Ett antal andra poster och ansvarsområden fastställdes, bland annat valet av studieombud, hörselrådgivare och bokcirkel-ansvarig.

Artikelbild

| Under tisdagen hade SPF Kinda årsmöte i Linnékyrkan.

Under 2018 har tio medlemmar avlidit. Detta uppmärksammades genom att tända ljus och en tyst minut.