SD rasar mot SVT:s avståndstagande

SD rasar mot SVT:s avståndstagande från Jimmie Åkessons uttalande om invandrare som inte får jobb.

Det är en skandal, säger partiledaren till Expressen.

7 september 2018 23:12

Hans kritiserade uttalande kom när partiledarna i direktsändning i SVT:s slutdebatt diskuterade integration och att många utrikesfödda aldrig får jobb.

SD-ledaren tyckte att integrationspolitiken under många år saknat kravet att man ska ta seden dit man kommer. Åkesson ansåg att man måste fråga sig varför så många utrikes födda aldrig får jobb trots olika insatser.

Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige och det är klart att då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk, sade han.

Protesterade högljutt

Det fick Centerns Annie Lööf att protestera högljutt, slå näven i bordet och ropa "Hur uttrycker du dig!?".

En av SVT:s programledare sade i sändning efter debatten att Åkessons uttalande var grovt generaliserande och att SVT tar avstånd från det.

Eva Landahl, ansvarig utgivare för SVT:s valprogram understryker att SVT är skyldig att ta avstånd från sådana uttalanden.

SVT har tidigare fällts för att det inte har tagits tillräckligt avstånd från generaliserande uttalanden från politiker.

Vi tar inte ställning mot något parti, det gör vi aldrig, säger hon till TT.

SD kritiskt

Sverigedemokraterna är dock av en annan åsikt. "I den sista partiledardebatten inför valet väljer SVT att ta ställning mot Sverigedemokraterna. Det är ett agerande som saknar motstycke i modern svensk historia", twittrar partiet.

SD:s miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen tycker att SVT är en "skitkanal",som agerat "oacceptabelt".

Han anser att SVT gör sig till en part i valrörelsen.

"Sveriges television går alltså ut och efter debatten kritiserar Åkesson för att han klargör att invandrare får svårare att få jobb om de inte är anpassade till det svenska samhället", twittrar Kinnunen.

Centerledaren Annie Lööf tycker att debatten tydligt visade vilka värderingar "vissa extrema partier" har i synen på medmänsklighet.

Det är viktigt att det finns ett politiskt ledarskap som står upp för anständigheten när Jimmie Åkesson så påtagligt går på människor som kommer nya till vårt land, säger hon till TT.

Fick beröm

SD-ledaren anklagade i debatten de andra för att ställa grupp mot grupp genom att lägga pengar på asylinvandring i stället för på de äldre, assistansersättning och på att korta vårdköer.

Åkesson skapade också upprördhet i studion när han ansåg att det är dags att prata om att full tillgång till vård borde knytas till medborgarskapet.

Det handlar bara om invandringen för dig. Du bryr dig inte om de sjuka, kontrade Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Centerledaren Annie Lööf hävdade i debatten att SD radikaliserats ju närmare valdagen man kommit

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin gav efteråt Lööf beröm för sitt agerande.

Jimmie Åkessons uttalande är fullständigt förfärligt och det sprider en iskyla i vårt samhälle, säger hon till TT.

Fakta: Undantag från opartiskhet

I SVT:s sändningstillstånd finns publiceringsregler som bland annat säger, enligt SVT:s hemsida:

"Det finns ett viktigt undantag från opartiskhetskravet. SVT och dess programledare, reportrar med mera ska i sin programverksamhet hävda det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (den så kallade demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen). Bestämmelsen innebär en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar, våld och brutalitet bekämpas.

Källa: svt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!