SD:s motion var för dålig

10 april 2019 04:00

Svar på Anneli Jakobssons insändare ”Äldreomsorgen ingen integrationsplats” den 28 mars.

Sverigedemokraterna har i en motion nyligen ansett sig hitta ett sätt att införa språkkrav för anställning inom äldreomsorgen och därefter kritiserat Moderaterna och andra partier för att inte backa deras förslag.

Låt oss därför granska den motion som Vimmerby kommunfullmäktige avslog på senaste sammanträdet.

SD föreslog att SFI kurs D skulle krävas för en anställning inom äldreomsorgen.

En person som klarat godkänt på SFI kurs D har kunskaper i svenska som motsvarar årskurs 5 eller 6, alltså som en mellanstadieelev.

Samtidigt finns det redan från Socialstyrelsen rekommendationer att en person som arbetar inom omsorgen ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från gymnasiets omsorgsprogram.

SD:s motion skulle alltså inneburit att Vimmerby kommun införde en lägstanivå för kunskaper i svenska språket långt under de nationella rekommendationerna.

Vi vet att bristande språkkunskaper är ett stort problem inom äldreomsorgen – både för våra äldre och för våra medarbetare. Lösningen är inte att införa ett väldigt lågt ställt krav som socialförvaltningen själva anser alldeles för snävt för att garantera tillräckliga kunskaper. Det pågår istället ett arbete inom förvaltningen att utveckla bedömningen av språkkunskaper på de olika nivåer som krävs för att garantera patientsäkerheten.

Låt de chefer inom verksamheten som kommer ha direkt ansvar för den nyanställde avgöra om hans eller hennes svenskkunskaper räcker till för arbetet som ska utföras. Låt dem ha möjligheten att neka en anställning på grund av bristande språkkunskaper även om det finns ett godkänt betyg från SFI kurs D.

Moderaterna kommer alltid rösta avslag på en dålig idé.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Moderaterna i Vimmerby