Debatt Våra nationalparker är starka turismmagneter. Här i Vimmerby lockar nationalparken Norra Kvill drygt 10 000 besökare per år. Nästa år planerar Kalmars länsstyrelse i samarbete med Naturvårdsverket att rusta upp den befintliga entrén för runt två miljoner kronor.

Vi gläds åt den investeringen, men vill samtidigt föreslå en kompletterande satsning.

Utformning och placering av en entré styr nationalparkens besökare. En avlägsen entré i skogen utan tips på logi, sänder ett budskap om att nationalparken bäst lämpar sig för dagsbesök i egen bil. En väl tilltagen parkeringsplats uppmuntrar övernattning i husbil, medan ett iordningställt vindskydd inbjuder till en natt på egen hand i skogen.

Allt detta är bra, men innebär samtidigt att andra grupper, exempelvis utan egen bil, husbil eller friluftserfarenhet, glöms bort eller i värsta fall exkluderas. Det är mindre bra.

Inte minst med tanke på att runt 20 procent av hushållen i våra större städer saknar egen bil och en mycket större andel inte ser sig som vana friluftsmänniskor.

Därför behöver dagens nationalparksentré kompletteras med fler alternativ. Inte minst lösningar som lockar till längre besök med övernattningar hos traktens logiföretag och tillgängliggör skyddad natur på ett klimatsmart sätt. Vi tror därför att Gullringen, eller någon annan närliggande tätort, kan fungera som en kompletterande officiell entré till en rimlig prislapp.

Tillsammans med lokal cykeluthyrning, måltider och olika logialternativ skulle en sådan entré skapa värdefulla turismintäkter i nationalparkens närområde. Om sedan en sådan satsning kompletteras med ett tågstopp i Gullringen, skulle dessutom Norra Kvill bli tillgängligt på ett klimatsmart vis för exempelvis stora grupper naturintresserade människor i storstäder som Linköping, Norrköping, Stockholm och Västerås.

Sveriges regering har ambitiösa planer för att minska dagens utsläpp av växthusgaser. Dessutom vill regeringen att hela Sverige ska leva och utvecklas. Då behövs det nya tankar och riktlinjer för hur Sveriges 30 nationalparker kan tillgängliggöras på ett klimatsmart vis och samtidigt bidra till jobb och landsbygdsutveckling.

Vi uppmanar därför länsstyrelsen i Kalmar att tillsammans med Vimmerby kommun, företrädare för bygden runt Norra Kvill och branschexperter titta närmare på hur även en officiell nationalparksentré kan etableras på lämpligt cykelavstånd från nationalparken.