Småföretagarna ser ljust på framtiden

Framtidstron är stark bland landets, men framför allt länets, småföretagare. Detta trots att konjunkturen hos småföretagen fortsätter att försvagas. Det visar Småföretagsbarometern som presenterades av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna på tisdagen.

11 juni 2019 15:00

För andra året i rad sjönk den samlade konjunkturindikatorn som nu ligger på den lägsta nivån sedan 2013. Ändå tycker sig sju av tio företag se goda möjligheter att expandera.

En orsak till konjunkturens avmattning är en svagare utveckling i omvärlden. Men småföretagens möjligheter att växa begränsas också av kapacitetsbrist. Barometern visar att fyra av tio företag har tvingats tacka nej till ordrar under det senaste året på grund av att de redan har fullt upp, och inte hinner med, eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens.

– Det saknas arbetskraft både med rätt inställning och rätt kompetens, menar Robert Wallin, från Företagarna.

Vidare brottas allt fler företag med en svagare lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de som verkar inom handeln.

– Digitaliseringen har också bidragit till en tuffare konkurrens, säger Robert Wallin.

Kalmar län är dock den region, näst efter Östergötland, som under det senaste året upplever den starkaste konjunkturen bland landets småföretagare. Men även Kronobergs och Jönköpings län, som båda har en stor tillverkningssektor, uppvisade en högre aktivitet än riksgenomsnittet.

– Det tyder på att de småländska länen gynnats av en relativt god exportefterfrågan, säger Robert Wallin.

Han poängterar att inställningen bland de småländska småföretagarna har förändrats avsevärt sedan den senaste undersökningen.

– Då var tongångarna mer dystra. Så det är jätteroligt att man nu ser mer positivt på framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz

Ämnen du kan följa