Efter storvarslet: Nästan alla tillbaka på Ljunghäll

I början av maj varslades 138 tjänster på Ljunghäll. Två månader senare är de flesta tillbaka och jobbar på fabriken. "Vi har i princip volymer just nu som befinner sig på 90-95 procent av vad vi gjorde i februari", säger VD Olle Björk.

"Vi är i princip tillbaka på samma nivå som vi hade tidigare." säger Ljunghälls VD Olle Björk.

"Vi är i princip tillbaka på samma nivå som vi hade tidigare." säger Ljunghälls VD Olle Björk.

Foto: Jimmy Karlsson

Södra Vi2020-07-07 10:10

– Vi känner att det här ser bra ut just nu, vi kan hantera situationen. Vi är egentligen rustade för att klara av att köra på ungefär 60 procent av det vi gjorde förut och kunna leva ett anständigt liv på det. Nu lever vi ett helt okej liv, så det är bra, säger Björk.

De flesta som blev varslade är nu tillbaka, och det är han nöjd över.

– Det är otroligt positivt. Det har varit en väldigt tuff period för alla inblandade, framförallt för de som har suttit i hissen med att förlora jobbet och komma tillbaka. Nu är vi väldigt försiktiga med att fastanställa igen, mycket handlar om visstidsanställningar.

Vad är det som gör att det nu går bra?

– Det beror på att alla våra kunder har ju stängt under nästan sex veckor. Under den perioden har man inte producerat någonting, all den efterfrågan som trots allt fanns under den perioden försöker man ju bygga och leverera nu tillsammans med den efterfrågan som finns just nu.

Trots att det nu rullar på i fabriken är man försiktig i sina prognoser om hur det kommande halvåret kommer att se ut.

– Den underliggande efterfrågan är lite svårare att sia om men tittar vi in i augusti, september vad våra kunder säger nu, så ser vi kanske något lägre än vad vi är just nu, men osäkerheten blir också större ju längre bort till hösten man kommer, när man faktiskt ser vad det blir för effekter av den här krisen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!