Minst tre olyckor med lastbilar i Södra Vi på en månad

Minst tre olyckor med lastbilar har inträffat på mindre än en månad utmed genomfarten genom Södra Vi. Följderna har blivit mindre materiella skador, men omfattande bärgninginsatser har krävts. Några åtgärder på grund av olyckorna är inte aktuella i nuläget.

Den senaste olyckan med en vält lastbil eller släp i Södra Vi inträffade på tisdagskvällen. Södra in- och utfarten stängdes av hela natten för att tömma det välta släpet på gods och sedan bärga det.

Den senaste olyckan med en vält lastbil eller släp i Södra Vi inträffade på tisdagskvällen. Södra in- och utfarten stängdes av hela natten för att tömma det välta släpet på gods och sedan bärga det.

Foto: Jimmy Karlsson

Södra Vi2022-09-22 12:00

– Det låter mycket på så kort tid. Men jag har inte fått någon rapport om olyckorna, men i regel är det olyckor med svåra personskador eller dödsolyckor som rapporteras, säger Malin Aronius, åtgärdsplanerare på Trafikverket i Kalmar län.

Trafikverkets statistik, som är från 2011, visar på ett snitt på 1 100 fordon per dygn. Knappt 80 av dem är tung trafik.

Att mycket tung trafik ofta går genom samhället beror till stor del på transporter till och från metallfabriken Ljunghäll.

– Vi är en stor spelare när det gäller lastbilar som kör till och från samhället, säger Anders Melin, VD på Ljunghäll.

Han berättar att det i regel inte är Ljunghäll, utan företagets kunder som står för transporter från fabriken. Det innebär i sin tur att kunden ansvarar för den transportfirma som hämtar gods på fabriken i Södra Vi. 

– De olyckor som nyligen skett har berört olika kunder, säger han.

Hur ser ni på ert ansvar i att säkra trygga transporter till och från fabriken?

– När vi är ansvariga för transporter till och från oss gör vi alltid en genomgång om vad det är för typ av transportör, så att vi vet att det är en seriös och erkänd transportör som jobbar med säkerhet. Även om vi på ett sätt är inblandade i de olyckor som skett nu så har det inte varit våra transportörer, säger Melin.

Han menar att de på företaget såklart skulle kunna ligga på kommunen och trafikverket om att vägnätet runt fabriken ska vara utformat på ett sätt som minimerar risker, även om han inte antyder att det är vägarnas utformning som är anledningen till olyckorna som skett.

– Jag har inte tagit del av någon utredning kring varför olyckorna har skett och vill inte spekulera kring det, men personligen vill jag tro att det är en tillfällighet att olyckor skett, säger Melin.

Melin berättar att de rekommenderar sina transportörer att använda norra infarten för att inte köra igenom samhället, men att rekommendationen inte alltid följs. Det är tydligt då olyckan som inträffade under tisdagskvällen var vid södra infarten.

Enligt trafikverket finns inga återgärder planerade för genomfarten i Södras Vi.

– Nej, ingenting är aktuellt i nuläget. Men om underhållssidan anser att vi behöver titta på situationen kommer vi förstås att göra det, säger Malin Aronius. 

25 augusti 2022. Lastbilssläpet blev liggande ner i en brant slänt direkt efter att ekipaget lämnat Ljunghäll där man lastat.
25 augusti 2022. Lastbilssläpet blev liggande ner i en brant slänt direkt efter att ekipaget lämnat Ljunghäll där man lastat.
Karta: Södra Vi
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!