Sommaren är högsäsong för inbrott

23 juli 2019 16:36

Varje år förs stöldgods för mellan en och två miljarder kronor ut ur Sverige. Stölderna drabbar människor i deras hem, på deras arbetsplatser och i deras företag.

Under senare tid har många ligor inriktat sig på äldre personer vilket är särskilt ovärdigt. Stölderna skapar både ekonomiska skada men framför allt en känsla av otrygghet, kränkning och hopplöshet.

Förra året klarades endast tre procent av alla inbrott upp. I vårt grannland Finland är siffrorna runt 20 procent.

I våras släppte Polisen en rapport som konstaterar att 50 procent av alla inbrott och 90 procent av alla stölder av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner kommer från utländska stöldligor.

Alla som anmält en stöld vet hur det brukar sluta: Redan när kopian av anmälan kommer på posten, kommer också beskedet att förundersökningen är nedlagd. Eftersom nästan ingen straffas för brotten är det i princip riskfritt för ligorna att fortsätta. Ska stöldligorna stoppas, måste vi få kontroll på gränsen.

Vad gör då regeringen? I princip ingenting. Svenska Tullen har idag inte laglig rätt att stanna en lastbil med stöldgods och kvarhålla förare om de misstänker att den är full av stöldgods. Så ser de ett lastutrymme fullt av Husqvarna-maskiner utan kvitton kan de göra… ingenting. Kristdemokraterna har ett flertal gånger krävt att lagen ska ändras. Regeringen har inte gjort någonting alls, och stöldgodset fortsätter flöda ut.

Samtidigt fortsätter kränkningarna av människors hem. Sommaren är högsäsong för inbrotten. Nu krävs krafttag från regeringen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Chatrine Pålsson Ahlgren Åke Nilsson Regionpolitiker (KD)