Stabila priser på bostadsmarknaden

Svagt upp och fortsatt stabilt. Det senaste året har svängningarna på bostadsmarknaden klingat av och den utvecklingen håller i sig.

8 november 2019 06:01

Priserna på bostadsrätter steg med en procent i oktober, sett över hela landet, jämfört med månaden före, enligt de återkommande månadssiffrorna från Svensk Mäklarstatistik. I Stockholmsområdet är det svagt upp medan pilarna pekar något ner i Malmö och Göteborg.

På ett års sikt har priserna stigit med tre procent, med vissa variationer. På årsbasis har bostadsmarknaden i Malmö varit hetast, men lugnare i de andra storstadsområdena, Göteborg och Stockholm.

Även villamarknaden visar på ett liknande mönster. Den senaste månaden var det stillastående priser över hela linjen. Starkast går fritidshusmarknaden, plus sex procent på ett år.

Stark börs och slopandet av värnskatten kan bidra till ökad köplust bland höginkomsttagarna, medan å andra sidan risken för en konjunkturnedgång, stigande arbetslöshet och skattehöjningar i vissa kommuner kan pressa priserna på sikt, resonerar Fredrik Kullman, vd för mäklarbyrån Bjurfors i Stockholm.

Fakta: Prisutvecklingen

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån

Riket +1 +3 +3

Centrala Stockholm 0 +3 +3

Stor-Stockholm +2 +4 +3

Centrala Göteborg –1 +2 +4

Stor-Göteborg 0 +3 +2

Centrala Malmö 0 +3 +6

Stor-Malmö –1 0 +7

Villor 1 mån 3 mån 12 mån

Riket 0 +1 +3

Stor-Stockholm 0 +1 +1

Stor-Göteborg 0 +1 +2

Stor-Malmö 0 0 +5

Fritidshus 12 mån

Riket +6

Alla siffror i procent.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT