Stark rapport från Länsförsäkringar bank

26 april 2019 12:59

Länsförsäkringar bank redovisar en rörelsevinst på 492,8 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 443,3 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Räntenettot steg till 1 127 miljoner kronor, från 1 082 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 149,1 miljoner kronor, från 191,8 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 979,8 miljoner kronor, jämfört med 1 011,1 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 457,4 miljoner kronor från 780,3 miljoner kronor. Kreditförlusterna minskade till 29,6 miljoner kronor, från 30,7 miljoner kronor.

Länsförsäkringar hypotek rapporterar samtidigt en rörelsevinst på 297,9 miljoner kronor, upp från 236,4 miljoner kronor i fjol.

Utlåningen ökade till 225,9 miljarder kronor från 203,9 miljarder kronor i fjol och antalet kunder ökade med 7 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT