Stark USA-siffra med smolk i bägaren

26 april 2019 14:35

USA:s ekonomi inledde 2019 med den högsta farten på fyra år. Men tillväxtsiffrorna innehåller varningssignaler.

USA:s bruttonationalprodukt (BNP) växte med 3,2 procent i beräknad årstakt under det första kvartalet, enligt preliminära siffror från landets handelsdepartement. Det var den högsta siffran för ett första kvartal på fyra år och också betydligt högre än ekonomernas snittprognos på 2,0 procent.

Men det blev ingen klang och jubel-reaktion på finansmarknaderna. Den långa amerikanska statsobligationsräntan föll och aktiebörserna rörde sig marginellt – siffrorna innehöll nämligen också en del frågetecken kring styrkan i ekonomin.

Detaljhandeln och tillverkningsindustrin utvecklades relativt svagt och den privata konsumtionen tappade fart. Även företagens investeringar var modesta.

Å andra sidan hade den totala tillväxtsiffran förmodligen varit ännu starkare om inte massvis av myndigheter klappat igen verksamheten i det budgetbråk som inledde året.

Under det fjärde kvartalet i fjol låg tillväxttakten på 2,2 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP