Fullt ös för eleverna på Bruksvallen

När Storebro skola hade friluftsdag för sina drygt 100 elever bjöds det på alla möjliga aktiviteter. Bland annat fick eleverna orientera och testa boule.

Läraren Sanja Söderholm gick med klass 1 runt banan på fotbollsplanen. Sedan ville eleverna springa själva och stämpla på de fem kontrollerna.

Läraren Sanja Söderholm gick med klass 1 runt banan på fotbollsplanen. Sedan ville eleverna springa själva och stämpla på de fem kontrollerna.

Foto: Bertil Axelsson

Storebro2018-06-01 14:00

Friluftsdagen är ett led i det hälsofrämjande arbetet, som det lagts extra fokus på under det här läsåret.

– Det finns många argument för att barn behöver röra sig mer än de gör och vi har börjat med pulspass och rastaktiviteter där barnen är med och leder, säger Thomas Gustafsson, lärare i idrott och hälsa.

På samma vis fick elever från år sex leda uppvärmningen med stretching och rörelsedanser till musik under friluftsdagen.

Vimmerby OK var på plats med två orienteringsbanor, en som gick i skogen runt idrottsanläggningen och en mycket lättare runt fotbollsplanen.

– Det stora syftet med friluftsdagen är kunskapskravet i idrott och hälsa, barnen behöver utveckla sin förmåga att orientera och vi hade mycket nytta av VOK och deras digitala utrustning. Förutom kunskapskravet är friluftsdagen också ett bra tillfälle för barnen att bygga relationer och träna på att planera och genomföra aktiviteter tillsammans och här blir det spännvidd från förskoleklass till sexan, säger Thomas Gustafsson.

Storebro Sport Club instruerade i hur man spelar boule, något som var en helt ny aktivitet för de flesta elever.

Bertil Andersson rån Storebro Sport Club instruerade i hur man spelar boule. Eleverna är från vänster Piotr Jablonski, Isak Knutsson och Linus Hemmingsson.
Bertil Andersson rån Storebro Sport Club instruerade i hur man spelar boule. Eleverna är från vänster Piotr Jablonski, Isak Knutsson och Linus Hemmingsson.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!