800 får gå från Handelsbanken

Omkring 800 anställda får lämna Handelsbanken globalt, uppger vd:n Carina Åkerström.

Banken behöver sänka sina kostnader med cirka 1,5 miljarder kronor. Sparpaketet innebär att viss verksamhet utomlands avvecklas och att verksamheten rationaliseras.

23 oktober 2019 07:04

Både anställda och konsulter finns bland dem som får lämna banken, men hur många av respektive kategori kan banken inte säga ännu, säger koncernchefen Carina Åkerström på en pressträff.

Besparingsprogrammet kommer utöver de effektiviseringar som aviserats tidigare.

Handelsbanken ska koncentrera sig på sina sex hemmamarknader, och koncentrerar sin utländska verksamhet till Luxemburg och New York. Verksamheten i Asien och i Tyskland avvecklas. Sedan tidigare har man beslutat att lägga ner verksamheten i Baltikum och Polen.

Fokuserar på hemmarknaderna

Handelsbankens verksamhet i Sverige har god tillväxt och effektivitet, enligt Carina Åkerström. De övriga hemmamarknaderna, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien utvecklas väl, tycker hon.

Digitaliseringen driver på detta.

Nu ska bankens fokus riktas mot dessa, i stället för att ägna sig åt annat.

Det arbete vi nu gjort är att fråga oss, var vill vi vara någonstans? Vilka är våra kärnkunder?

Nu ska banken lägga sina resurser på att öka lönsamheten på dessa marknader, enligt Åkerström.

Hon ser bolånemarknaden som en av bankens kärnaffärer, som passar väl med Handelsbankens lokala förankring. Hennes ambition är att ta större marknadsandelar för bolånen.

Den fulla effekten av besparingarna räknar banken ska varar slutförda 2022.

Inga kollektivavtal

Handelsbankens koncernordförande i Finansförbundet, Anna Hjelmberg, bekräftar för TT att besparingarna även kan komma att beröra anställda i Sverige.

Vi har inget kollektivavtal i övriga länder men för Sveriges del har vi arbetat tillsammans med arbetsgivaren för att upprätta en process hur vi ska gå till väga med de som eventuellt behöver omplaceras.

I rapporten skriver nu banken att det handlar om avveckling av bland verksamheten i Asien samt Tyskland.

Man kommer även att titta över centrala avdelningar och det blir en följd av det som man avvecklar, säger Anna Hjelmberg.

TT: Vilken typ av tjänster handlar det om?

Det kan jag inte uttala mig om. Det får vi se utifrån hur avvecklingen i de här länderna fortgår.

Stänga kontor?

TT: Har ni uppfattat det som att det är aktuellt att stänga fysiska bankkontor?

Jag har ingen information om att vi ska stänga några kontor. Det är vår kärnaffär.

Resultatet för årets tredje kvartal belastas av en reservation på 900 miljoner kronor för omstruktureringskostnader.

Rörelsevinsten under kvartalet landade på 4 641 miljoner kronor vilket kan jämföras med vinsten på 5 344 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Resultatet landade en miljard under analytikernas förväntningar som var en rörelsevinst på 5,67 miljarder kronor, enligt en Reutersenkät.

Stigande räntenetto

Räntenettot steg till 8 047 miljoner kronor under tredje kvartalet, från 7 862 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Provisionsnettot ökade till 2 724 miljoner kronor från 2 624 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 11 113 miljoner kronor, jämfört med 10 728 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 6 282 miljoner kronor, från 5 156 miljoner kronor. Kreditförlusterna minskade till 192 miljoner kronor, jämfört med 230 miljoner kronor under tredje kvartalet 2018.

Handelsbankens aktie backar runt en procent på börsen.

Fakta: Handelsbankens delår i siffror
Kvartal 3, 2019Kvartal 3, 2018
Räntenetto8 0477 862
Provisionsnetto2 7242 624
Rörelsevinst4 6415 344

Siffror i miljoner kronor om inget annat anges.

Källa: Handelsbanken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT