Regeringen vill utreda äldreomsorgslag

Inrikesministern Mikael Damberg (S), statsministern Stefan Löfven (S) och socialministern Lena Hallengren (S).
Inrikesministern Mikael Damberg (S), statsministern Stefan Löfven (S) och socialministern Lena Hallengren (S).

Regeringen vill ändra i grundlagen för att få ökade handlingsfrihet i kris. En parlamentarisk kommittén ska utreda frågan. Regeringen tillsätter också en utredning för en ny äldrelag.

Sverige 22 december 2020 13:05

– Vår grundlag innehåller tydliga möjligheter att skydda svenskar vid krig och krigsfara, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Han uppger dock att möjligheterna är begränsade vid civila kriser. Löfven anser därför att det finns skäl att se över befogenheterna även vid sådan kriser.

Det kan, enligt Löfven, handla om pandemier, terroristattentat eller naturkatastrofer. En parlamentarisk kommitté tillsätts därför med alla partier representerade för att utreda frågan.

Regeringen tillsätter också en utredning för en ny äldrelag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa