Insändare Storebrobygdens Intresseförening är nöjda med samarbetet under 2018.

Asfalt genom Storebroparken har legat på agendan under flera år och blev nu genomfört innan den populära ”Allsången” i slutet av juli månad.

Vidare så har Kungsvägen fått gatubelysning liksom cykel- och gångbanan intill Vimmerbyvägen fram till Strandvägen.

Nu återstår sträckan från Strandvägen fram till Pelarnevägen.

Ett önskemål är att få en belysning på fasaden av den gamla Norregårdskvarnen från 1600-talet. Kvarnen som är nymålad under året förvaltas av stiftelsen Brukskultur, marken tillhör kommunen och vi står för skötseln.

Några träd som löper risk att falla över kvarnen behöver bort under 2019.

Alsterbäcken som mynnar ut här i Dammen drev en gång vattenhjulet som i sin tur drev mjölkvarnen. Ett vackert kulturminne.

Vi ser fram emot ett vidare gott samarbete under 2019.