Tidningen blir mindre transparent

29 januari 2019 04:00

Svar på insändaren Tidning utan knorr den 23 januari

Tack Christoffer Nielsen för ditt svar på min insändare.

Beträffande mitt påstående om ”ramaskri” från läsekretsen över den ”nya tidningen” och dess innehåll beror nog till stor del vilket ”spann” man är på ålderstegen. Yngre läsare kanske är mer innovativa och tar till sig nyheter lättare – däremot 65-plussare är lite av motsatsen till förändring.

Med mina erfarenheter och kontakter ute i samhället hördes protester mot förändringen i tidningens innehåll. Man kände sig inte bekväm med tidningen. Framtiden får visa hur prenumerationskurvan pekar framöver.

Det du beskriver, att tidningen ska innehålla mer lokalt material och mindre från läsarna och istället en satsning på lokal journalistik – betyder inte det att tidningen blir mindre transparent brukare och tidning emellan?

Den nya kulturministern Amanda Lind vill säkra demokratin och den granskande journalistiken – precis det jag saknade och beskrev i min förra insändare.

Ha en bra dag!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Besviken läsare