Het debatt blossade upp på "Knärrotssafari" i Tuna

På fredagen bjöd Åke Hammarskjöld och regionrådet Carl-Wiktor Svensson (KD) in till "Knärotssafari" i Tuna för att diskutera det svenska skogsbrukets framtid.

Regionrådet och EU-parlamentskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD) var en av initiativtagarna till Knärotssafarin och  modererade diskussionerna i församlingshemmet ihop med Åke Hammarskjöld.

Regionrådet och EU-parlamentskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD) var en av initiativtagarna till Knärotssafarin och modererade diskussionerna i församlingshemmet ihop med Åke Hammarskjöld.

Foto: Johannes Widergren

Tuna2024-06-03 05:30

Åke Hammarskjöld och Carl-Wiktor Svensson (KD) var initiativtagare till dagen som sammanlagt besöktes av omkring 45 personer, allt från riksdagsledamöter och representanter från skogsstyrelsen och länsstyrelsen till skogsföretagare och Naturskyddsföreningen.

I flera insändare i Vimmerby Tidning har en debatt om artskydd och avverkningsstopp blossat upp, där den ena sidan menar att stoppen när en hotad art hittas i skog som ska avverkas slår alldeles för hårt mot markägarna. Samtidigt har den ideella naturvården en annan syn på den fridlysta knäroten, naturskyddet och landsbygdens framtid

Efter promenad och lunch tog sig deltagarna ut i skogen för att se knäroten i naturen innan man till slut hamnade på församlingshemmet i Tuna för att fortsätta diskutera. Det var också här som Vimmerby Tidnings reportrar anslöt. Carl-Wiktor Svensson (KD) och Åke Hammarskjöld modererade samtalet och flera av deltagarna presenterade sina synpunkter för gruppen. Bland annat pratade Marcus Svensson, Head of Public Affairs inom Södra, och menade att man som skogsägare i princip är rättslös om en hotad art hittas på ens mark och man på grund av det stoppas från att avverka sin skog.

– Vi pratar om pensionsbesparingar som bara försvinner. Det är ett känsligt system med redan låga vinstmarginaler och det här är inte anständigt i en rättsstat. Utan lönsamhet i skogen finns ingen naturvård heller, sa han inför åhörarna.

undefined
"Utan lönsamhet i skogen finns ingen naturvård heller", sa Marcus Svensson, Head of Public Affairs inom Södra.

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige, var en av dem som representerade den andra sidans åsikter och under mötet lyfte han bland annat frågan om vad ett hållbart skogsbruk egentligen är.

– Vi behöver ett mångfaldsskogsbruk ur ett ekologiskt perspektiv och inte bara ur ett ekonomiskt, sa han.

Daniel Bengtsson fick under mötet svara på flera kritiska frågor från både åhörare och moderatorer. I en intervju efteråt höll han med om att han fick det lite väl hett om öronen. 

– Ja, så var det. Syftet med dagen har ju varit att vi ska lyssna på varandra och ta in varandras perspektiv, så tycker jag ändå att det har varit. Birdlife har synpunkter på hur skogsbruk bedrivs idag och synpunkter på att vi har en negativ utveckling när det gäller biologisk mångfald. Man behöver också förhålla sig till klimatet. Det här är svåra frågor att diskutera och vi vill bidra till en konstruktiv dialog och skapa möjlighet för alla att hitta gemensamma lösningar, sa han till Vimmerby Tidning efter mötet. 

undefined
Åker Hammarskjöld (till vänster) diskuterar med Carl-Wiktor Svensson (till höger) och Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige (i mitten).

Daniel Bengtsson ser ekonomin som en avgörande faktor, säger han, och menar vidare att hans huvudsbudskap är att det är politikerna som i det yttersta har uppgiften att skapa positiva incitament för markägarna.

– Ja, så att man kan tjäna pengar på biologisk mångfald, för innan dess så kommer ingen att ens vilja följa lagen tillräckligt mycket för att det här ska fungera, säger han.

Hur går man vidare efter den här dagen?

– Syftet var att ha en dialog och vi som organisation jobbar mot de institutioner som jobbar med de här frågorna. Vi sitter med i olika utredningar och är experter inom flera miljöfrågor. Vi vill såklart föra fram våra synpunkter och gör så gott vi kan.

undefined
Den fridlysta knäroten, är en växtart i familjen orkidéer.

Regionrådet och EU-parlamentskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD) sammanfattar dagen efter mötet och berättar att han är nöjd.

– Uppslutningen har varit god och diskussionerna har varit bra. Det har funnits en bredd och relevans i diskussionerna med tanke på både myndigheternas och de särskilda utredarnas närvaro, säger han.

Vad blir nästa steg?

– Min andemening är att man som politiker behöver vara lyhörd och lyssna, särskilt kring det här gräsrots-perspektivet. Vi behöver höra och se hur det fungerar i praktiken och det finns mig veterligen ingen annan politiker som bjudit in till knärotssafari tidigare. Apropå dess förekomst och konsekvenser lokalt så var det här väldigt behövligt, men samtidigt hoppas jag att det var sista gången som vi behövde göra det här.

Regionrådet berättar att flera av de perspektiv och frågor som lyftes under dagen var sådana som han inte kunnat vänta sig. 

– Det är en blandad kunskap och okunskap många gånger. Vi har praktiska förutsättningar i vårt landskap som sätter gränsen för vad man kan göra och jag skulle vilja säga att man slår hål lite på det hyggesfria skogsbruket, för det funkar inte i östra Småland där granen annars skulle ta ett större utrymme i skuggan av tallen. Det var en ögonöppnare för mig, säger han.

undefined
Carin Hoflund, verksamhetsutvecklare för Äganderätt och Skog inom LRF Syd pratade under mötet.
undefined
Åke Hammarskjöld.
undefined
Carl-Wiktor Svensson (KD)
undefined
Lars Tysklind (L), ordförande för Miljömålsberedningen, var på plats i Tuna.
undefined
Per Jiborn från naturskyddsföreningen Kalmar län.
undefined
Regionrådet och EU-parlamentskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD) var en av initiativtagarna till Knärotssafarin och modererade diskussionerna i församlingshemmet ihop med Åke Hammarskjöld.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!