Svenskarna hittar till älgparken i Virum

Besöksantalet har minskat till älgparken, men det har ändå kommit folk. Många av dem är svenska barnfamiljer som hittat dit.

Kjell Svensson är en av ägarna av parken.

Kjell Svensson är en av ägarna av parken.

Foto: Tobias Klein

Tuna2020-07-14 16:00

Det har varit lite tufft för Virum Älgpark under för-säsongen. I och med pandemin så avbokades i princip alla turer, men efter midsommar så har det ljusnat lite. I vanliga fall är cirka 70 procent av besökarna från andra länder så som Danmark och Tyskland. I år har den andelen sjunkit till runt 10 procent.

– Det är roligt att svenskar hittar hit, säger Kjell Svensson som är en av ägarna av parken. Svenskarna upptäcker nya saker i sitt närområde.

Mindre besökare innebär en rad olika saker för parken, det är mindre köer till turerna och det blir mindre folk i varje vagn. Beroende på hur många det är som kommer till varje tur så varierar antalet personer i vagnarna. Detta gör det lättare att upprätthålla de riktlinjer som folkhälsomyndigheten har gett och Kjell Svensson tycker att besökarna uppför sig klokt.

– Det är upp till besökaren att hålla sig till restriktionerna, säger Kjell Svensson. Han säger att det hjälper till att det är utomhus.

Det som kan ses som positivt i detta är att om det är mindre folk på varje tur så får man mer tid till att klappa älgarna.

– Älgarna lider inte, de kan inte få corona, skrattar Kjell Svensson.

Kjell Svensson säger att han märkt att det kommer sällskap och familjer från de större städerna runt omkring Virum så som Norrköping, Linköping och Kalmar. Han ser också att det kommit mycket barnfamiljer.

– Lagom för en dagsutflykt, säger Kjell Svensson. Nu kommer det lite mer när storsemestern börjat.

Så fort vagnarna har stannat så börjar älgarna att röra sig mot dem.
Så fort vagnarna har stannat så börjar älgarna att röra sig mot dem.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!