Gui Minhai-åklagare riktar udd mot Kina

Den före detta Pekingambassadören Anna Lindstedt åtalas för att ha låtit sig vara ombud för Kina.

Ett hemligt möte om den fängslade Gui Minhai var att gå för långt, enligt åklagaren. Han är också starkt kritisk till Kinas agerande.

9 december 2019 10:38

Bakgrunden är det möte på hotell Sheraton i Stockholm i januari i år som Anna Lindstedt arrangerade med bland andra kinesiska företagare och den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhais dotter, Angela Gui.

Syftet skulle vara att få den fängslade svensken fri. Men det krävde vissa motprestationer, enligt bland andra dottern Angela Gui.

Hon berättade efteråt att hon utsattes för påtryckningar: Hon skulle lova att inte tala med några medier om sin pappa, upphöra med sin aktivism och försöka få andra som kämpat för hennes fars frigivning att tystna.

Angela Gui tyckte att ambassadören själv var väldigt personligt engagerad i fallet.

Men jag vet inte till vilken grad hon var med och formulerade de här kraven, sade hon till SVT:s Agenda efter mötet.

Kina vill påverka

De båda män som Lindstedt och Angela Gui mötte företräder "Kinas intressen", säger chefsåklagare Hans Ihrman till TT. Han vill inte svara på om det kan bevisas att de agerar på uppdrag av Peking, eller säga var de befinner sig i dag.

Kina har velat påverka svenska demokratiska fri- och rättigheter, genom att framför allt försöka påverka Gui Minhais dotter Angela och hennes yttrandefrihet i hennes kritik mot hur Kina har hanterat det konsulära ärendet rörande hennes pappa, säger Ihrman.
Det intresset har också kommit till uttryck under det här aktuella mötet i Stockholm i januari i år, fortsätter han.

En springande punkt är vilka befogenheter en ambassadör har. Där har åklagare och försvar skilda uppfattningar. Ihrman håller med om att en ambassadör har ett långtgående mandat att företräda Sverige, men att utredningen visar att det finns riktlinjer från regeringskansliet som måste följas, som i detta ärende.

Här har ambassadören gått utanför sitt uppdrag, säger Ihrman.

Förnekar brott

Utredningen visar att mötet på Sheraton är en "markant avvikelse" från hur ärendet med Gui Minhai, i form av kontakter med Kina och ansvarsfördelning, tidigare har skötts, anser åklagaren.

Lindstedt förnekar brott. Hennes advokat Conny Cedermark skriver till TT att förutsättningarna inte är uppfyllda för att agerandet ska bedömas som "egenmäktighet vid förhandling med främmande makt", som brottsrubriceringen lyder. "Anna Lindstedt står fast vid sin mycket tydliga inställning att brottsmisstanken är ogrundad och beklagar beslutet att väcka åtal", skriver Cedermark.

Kabinettssekreterare vittnar

Utrikesdepartementet (UD) skriver att en internutredning ligger på is i avvaktan på tingsrättens prövning. "Den anställda har för närvarande inga arbetsuppgifter", skriver UD.

Bevisningen består av vittnesmål från chefer och diplomater på UD. Bland andra ska kabinettssekreterare Annika Söder framträda i rätten. Hon är utrikesministerns närmaste medarbetare, både under Margot Wallström och Ann Linde. Bland bevisen finns också e-post mellan Lindstedt och UD, och mellan Lindstedt och en av de kinesiska företrädarna, som använder sig av flera namn.

Aldrig tidigare i modern tid har någon i Sverige åtalats för det som nu Anna Lindstedt misstänks ha gjort sig skyldig till, enligt Ihrman. Rättegången inleds i början av nästa år.

Bakgrund: Möte i januari

Mötet ägde rum i Stockholm den 24–25 januari 2019, med Anna Lindstedt som arrangör. Förutom Angela Gui var också kinesiska affärsmän med, som enligt åklagaren "företrädde den kinesiska statens intressen".

Angela Gui berättade i SVT:s Agenda att Lindstedt skulle ha varit beredd att gå med på att intervjuas i svensk tv och berätta om den ljusa framtiden för svensk-kinesiska relationer – om Gui Minhai släpptes fri.

Samtidigt skulle ambassadören be om ursäkt för ett inslag i SVT:s satirprogram Svenska Nyheter om hur kinesiska turister behandlades i Stockholm.

"Brottet har inneburit fara för Sveriges fredliga förhållande till Kina", skriver åklagaren, och hävdar att Lindstedt begått handlingen med uppsåt.

Utrikesdepartementet hävdar att ingen där ska ha haft kännedom om mötet.


Fakta: Fängelse i straffskalan

Enligt åklagaren har det aldrig tidigare i modern tid väckts åtal med brottsrubriceringen egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Den innebär att en person utan tillstånd låter sig användas som ombud för främmande makt.

I brottsbalkens 19:e kapitel, fjärde paragrafen, sägs att en svensk medborgare, som "utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat" låter bruka sig som ombud för främmande makt i "diplomatisk angelägenhet som rör riket" eller som "i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som företräder främmande makts intresse", döms för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år.

Om brottet innebär "fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga förhållande till främmande makt" blir påföljden fängelse mellan ett och sex år.

Källa: Brottsbalken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Westerberg/TT, Marc Skogelin/TT