Debatt Svar på Jens af Ekenstam Stenmans debattartikel ”Ärlighet varar längst – betala tillbaka arvodena” den 2 febuari.

Jag håller fullständigt med dig, rätt ska vara rätt och gör man rätt från början blir det inga fel.

Men misstag kan ske vilket också skedde på december månads kommunfullmäktigemöte då det beslutades om utdelning av partistöd till de sex partier som är representerade i kommunfullmäktige efter valet.

MP och L blev utan det som man enligt kommunallagen 2 kap, 9§, 3 stycket har rätt till, men bara under ett år efter partiet/partierna inte är representerade i kommunfullmäktige längre. Detta uppmärksammades av vänstern och det blev ett nytt beslut på första KF-mötet i januari med omräkning hur mycket var och en skulle få, inkluderande MP och L men tydligen var inte detta heller bra.

Du skriver i din insändare att fullmäktige fattade beslut om att tilldela partierna mer pengar än vad man har rätt till och att det strider mot gällande reglemente samt att det eventuellt förekommer jävsituation. Då undrar jag om du har belägg för dina påståenden om att detta är emot reglementet? I så fall är jag tacksam om du kan maila över detta. Jag kan tänka mig att ordförande i presidiet kan mer om jävsituationer och vad kommunallagen säger än vad du och jag kan.

Om vi nu skulle riva upp beslutet och börja om från noll, skulle det kosta skattebetalarna betydligt mer och partierna skulle få vänta på sina pengar onödigt länge. Men om vänstern nu tycker att det inte är moraliskt rätt att motta partistöd som enligt egen utsago strider mot reglementet, varför inte avstå från er del, det är valfritt.

Du nämner också att du råkat få 53 kr för ett möte i november du inte varit på men du är inte ensam om detta. Min son fick också detta belopp men utan att gå ut i media, ringdes det ett kort samtal till kommunen samma dag kontoutdraget kom och saken var utagerad.