Första steg mot danskt förbud mot koranbränning

Danmark har kommit ett steg närmare ett förbud mot koranbränning. Det av oppositionen starkt kritiserade lagförslaget behandlades på tisdagen en första gång av folketinget.

Rasmus Paludan satt på pressläktaren iförd skottsäker väst när folketinget debatterade ett nytt lagförslag om förbud mot koranbränningar i Danmark.

Rasmus Paludan satt på pressläktaren iförd skottsäker väst när folketinget debatterade ett nytt lagförslag om förbud mot koranbränningar i Danmark.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau-TT

Danmark2023-11-14 17:44

Trepartiregeringen (Socialdemokratiet, Venstre och Moderaterne) lanserade i augusti sitt förslag att förbjuda det som kallas olämplig behandling av religiösa skrifter på offentliga platser. Bakgrunden var en lång rad koranbränningar i Danmark som förvärrat säkerhetsläget i landet.

Ursprungligen omfattade förslaget även föremål som är symboliskt viktiga för de religiösa samfunden, till exempel krucifix, men regeringen har efter kritik snävat in förslaget till att enbart gälla religiösa skrifter som har väsentlig betydelse för registrerade och erkända trossamfund.

Efter regeringens ändringar i den ursprungliga propositionen har Radikale Venstre sagt sig vara villigt att stödja den nya lagen för att stoppa koranbränningar. Det är hittills det enda oppositionspartiet, i fredags meddelade Alternativet att partiet inte ställer sig bakom lagförslaget.

Det finns ännu inget datum för när propositionen ska tas upp för omröstning i Folketinget. Efter dagens första behandling där partierna en utdragen debatt fick uttala sig om lagförslaget, ska det gå tillbaka till ett utskott och sedan väntar en ny behandling i folketinget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!