Sju utmaningar för Meloni efter valet

Italiens första kvinnliga premiärminister – och den första från ytterhögern sedan andra världskriget – kommer inte att få någon lätt uppgift att styra landet. Här är sju utmaningar för Giorgia Meloni.

Nu börjar allvaret för Giorgia Meloni och hennes koalitionspartner.

Nu börjar allvaret för Giorgia Meloni och hennes koalitionspartner.

Foto: Gregorio Borgia/AP/TT

Italien2022-09-27 06:19

Koalitionen

Giorgia Melonis Italiens bröder väntas bilda regering tillsammans med Silvio Berlusconis Forza Italia och Matteo Salvinis Lega.

– Det är tre stora partier som alla har olika syn på hur landets starka tillväxt ska fortsätta, vilket blir ett stort problem när Europa ser ut att gå mot recession. De är inte heller överens om hur man ska ställa sig till Ryssland och Ukraina, säger Gabriele Abbondanza, statsvetare som undervisar i internationella relationer vid Sydney University.

En italiensk regering varar i genomsnitt mindre än ett och ett halvt år.

– Det första problemet blir att lägga fram en gemensam budget, då många av de här interna olikheterna kommer att stiga upp till ytan. En del politiska löften måste skrotas, bara Italiens bröders valprogram har beräknats kosta 160 miljarder euro, vilket så klart är omöjligt, säger han.

.

Pandemipengen

Italiens enorma återhämtningsplan efter pandemin omfattar 220 miljarder euro, varav lejonparten kommer från EU. Meloni har aviserat att hon vill se vissa förändringar i fördelningarna av stödet.

– Det kommer antagligen inte att fungera. Vill de införa förändringar kan det antagligen bara röra sig om kosmetiska, huvuddragen måste vara desamma, säger Abbondanza.

.

Driva igenom förändringar

Koalitionen vill driva igenom konstitutionella förändringar, som att folket ska välja landets president, en post som i dag utses av parlamentet. Italiens grundlag skrevs efter förlusten i andra världskriget och likt de andra tidigare axelmakterna begränsas möjligheten till enskilda personers makt. Enligt Abbondanza finns tre svårigheter som behöver övervinnas – politisk opposition, konstitutionsdomstolen och den nuvarande presidentens syn i frågan.

Övriga frågor som partierna bland annat vill se över är skatter och en begränsning av invandringen. När det gäller det sistnämnda har Italien redan stränga regler.

– Partierna kommer att införa en del förändringar, men de har lovat så mycket. De flesta av löftena kommer inte att infrias.

.

Klimatförändringarna

En centervänsterregering hade antagligen varit mer progressiv när det gäller åtgärder mot den globala uppvärmningen, men det italienska folket är oroat för klimatförändringar och högerkoalitionen har försökt att blidka dem.

– Vi kan vänta oss en del satsningar på förnyelsebara energikällor, framför allt inhemska. Men vi kan inte vänta oss något allt för reformistiskt, säger Abbondanza.

.

Energikrisen

Den nuvarande regeringen har agerat för att ersätta den ryska gasen.

– Det positiva för den nya regeringen är att den kan dra nytta av det Draghiregeringen gjort, som att ha slutit avtal med Qatar och Algeriet. Det kommer att vara en svår vinter i hela Europa, men ett smart sätt att hantera frågan är att fortsätta på den inslagna vägen.

.

Ledarskapet

Giorgia Meloni har tidigare varit ungdomsminister 2008–2011, men är relativt oprövad politiskt.

– Hon kommer att utveckla sin politiska stil och ledarskapsstil, vi får se om den är effektiv eller inte, säger Abbondanza.

Italiens bröder har heller ingen erfarenhet av koalitionssamarbete.

– De kommer att få förlita sig på tekniska och politiska experter från andra partier, vilket kommer att späda ut Melonis partis egna makt, säger Abbondanza.

Fascismens skugga

Med retorik som påminner om fascismen, och en logotyp som användes av nyfascistiska MSI, har många utanför Italien frågat sig hur Italiens bröder lockat så många väljare. Meloni har också tidigare talat väl om fascistledaren Mussolini, även om hon backat i synen på honom.

– Vi har en extremhögerregering vid makten, som inte synts på årtionden. Men när det pratas om ett hot mot demokratin, eller något slags fasciststyre, är det väldigt överdrivet. För det finns en hel radda begränsningar mot det, inhemskt handlar det om både politiska och konstitutionella och internationellt om Italiens åtaganden, säger Gabriele Abbondanza och fortsätter:

– Det kommer att vara en regering med hård retorik, en regering som kommer att skälla mycket, men jag tror inte att den kommer att utmärka sig markant, säger han.

Legas Matteo Salvini, Forza Italias Silvio Berlusconi, och Italiens bröders Giorgia Meloni vid ett valmöte den 22:a september.
Legas Matteo Salvini, Forza Italias Silvio Berlusconi, och Italiens bröders Giorgia Meloni vid ett valmöte den 22:a september.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!