Hårt migranttryck på dödlig rutt på Medelhavet

Under årets två första månader gjordes närmare 12 000 illegala gränsöverskridanden i centrala Medelhavet, en dödligt farlig migrantrutt. Det är en fördubbling jämfört med motsvarande period i fjol, enligt EU:s gränspolis Frontex.

Migranter på väg mot Italien räddas efter att ha hamnat i sjönöd utanför den sydligt belägna ön Lampedusa. Arkivbild.

Migranter på väg mot Italien räddas efter att ha hamnat i sjönöd utanför den sydligt belägna ön Lampedusa. Arkivbild.

Foto: Pau de la Calle/AP/TT

Medelhavet2023-03-14 05:00

Migrantrutten i centrala Medelhavet – området mellan Italien, Sardinien och Tunisien – var den mest använda in i EU under årets två första månader, konstaterar Frontex.

Under januari och februari korsades EU:s gräns illegalt 11 951 gånger där, en ökning med 118 procent jämfört med i fjol.

Caroline Willemen, vice chef för Läkare utan gränsers räddningsteam i Italien, är inte förvånad över de höga siffrorna. Hon tillbringade merparten av fjolåret ombord på organisationens räddningsbåt vid den italienska sydkusten.

– Vi möter människor som har gjort den här resan fyra, fem, sex gånger men blivit tillbakaskickade till Libyen. Sedan försöker de igen eftersom omständigheterna de lever under där är omöjliga, säger Caroline Willemen till TT.

Frontex redogör alltså för att personer illegalt har tagit sig in i EU via rutten i centrala Medelhavet 11 951 gånger. Men i flera fall kan det handla om personer som tagit sig in flera gånger efter att ha blivit tillbakaskickade.

"Hade hellre dött"

Rutten är en av de i särklass farligaste, vilket migranterna är väl medvetna om, enligt Willemen. Men för många upplevs alternativen – förföljelse, övergrepp och extrem fattigdom – som ännu värre.

– Vissa säger att de hellre hade dött på havet än att åka tillbaka. Det handlar alltså inte om att de inte känner till riskerna utan att de helt enkelt inte ser några andra utvägar.

Under februari noterades 7 000 illegala gränspasseringar i området, det är tre gånger fler än för ett år sedan. De flesta av dem som upptäcktes när de försökte passera gränsen kom från Syrien, Elfenbenskusten, Afghanistan och Pakistan.

Samtidigt minskade antalet illegala gränsöverskridanden på rutten i västra Medelhavet, mellan Spanien och Marocko, med 38 procent.

En ännu större minskning av illegala passeringar skedde på Västafrikarutten mellan Marocko och Kanarieöarna: 68 procent.

Näst största rutten

Enligt Caroline Willemen har i princip samtliga vägar in till Europa blivit farligare under årens lopp. Därför tycker hon inte det är konstigt att just den farliga leden över centrala Medelhavet till synes har blivit ett vanligare alternativ. Hon nämner också att en del vill undvika att hamna i vissa länder, som Grekland.

– Där har vi sett att relativt många åker direkt mot Italien från Turkiet. Man kan tycka att det låter märkligt eftersom resan blir både längre och potentiellt farligare. Men vi vet också att förhållandena för migranter på de grekiska öarna är ett rimligt skäl till att man inte vill hamna där, säger Willemen.

På Västra Balkan-rutten minskade passeringarna med 28 procent på grund av Serbiens anpassning till EU:s visumregler, skriver Frontex. Rutten är dock fortfarande den näst största för migranter som försöker ta sig in i Europa.

Totalt rapporterade nationella myndigheter 28 130 illegala gränsöverskridanden under årets två första månader 2023. Det är ungefär lika många som samma period i fjol.

Försvårar arbetet

När våren nu är i antågande lär antalet människor som söker sig mot Europa via opålitliga och direkt farliga vägar och farleder öka i takt med att väderförhållandena blir bättre. Samtidigt har det blivit svårare för Läkare utan gränser och andra hjälporganisationer att verka i Italien till följd av en ny lag som kraftigt begränsar möjligheterna att rädda nödställda till havs.

Willemen säger att lagändringen har gjort deras arbete avsevärt svårare på flera plan. Men ur ett större perspektiv finns det en annan fråga som är mer akut, anser hon.

– Att försöka hindra människor från att röra sig till andra platser fungerar inte. Och om vi vill att de ska undvika farliga leder måste vi till att börja med se till skapa säkra vägar.

Antal illegala gränsöverskridanden in i EU januari–februari 2023.
Antal illegala gränsöverskridanden in i EU januari–februari 2023.
Fakta: Dödlig rutt över Medelhavet

EU:s gränspolis Frontex för statistik över tre olika migrantrutter över Medelhavet: den västra, den centrala och den östra.

Vägen över centrala Medelhavet har kallats för en av världens dödligaste migrantrutter. Hur många migranter som tagit den under årens lopp har varierat, beroende på bland annat Libyens flyktingpolitik. Nu ökar trycket på rutten återigen.

Enligt en rapport från Rädda Barnen tidigare i februari har över 8 400 migranter på väg till Europa drunknat i Medelhavet de senaste fyra åren.

Organisationen uppger att ungefär en halv miljon människor på flykt sedan 2019 har försökt korsa Medelhavet. I en rapport från FN:s migrationsorgan IOM från oktober 2022 konstateras dock att dödstalen troligen är klart högre än de rapporterade.

Italien, där många migranter som kommer över Medelhavet hamnar, har nyligen stiftat lagar som bland annat gör det olagligt för hjälporganisationer att plocka upp skeppsbrutna från fler än en båt i taget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!