Utsläppen från trafiken minskar för långsamt

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken minskade med två procent under förra året, tack vare fler elbilar.

Men minskningen är alldeles för liten för att klimatmålen till 2030 ska nås.

25 februari 2020 07:10

Minskningen på två procent kan jämföras med den på åtta procent som krävs för att transportsektorns klimatmål till 2030 ska nås. Målet är att utsläppet från vägtrafiken till 2030 ska minska med 70 procent jämfört med 2010 års nivå.

Minskningen är alldeles för liten. Det krävs en rejäl ambitionshöjning från politiskt håll för att nå klimatmålet till 2030, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tre viktiga åtgärder för att minska utsläppen från trafiken är att öka andelen biodrivmedel som blandas i bensin och diesel, öka andelen laddbara bilar, och att minska bilåkandet.

Dubblat antal elbilar

De två första punkterna går i rätt riktning, men när det gäller mängden trafik ökade den något under 2019. Trafikverket skriver att prognosen "pekar på en fortsatt ökning av både personbils- och lastbilstrafiken. Det står i kontrast mot att det skulle behövas ett mer transporteffektivt samhälle för att nå klimatmålet på ett långsiktigt hållbart sätt.“

Det har varit mindre politiskt fokus på den frågan, hur man bygger ett samhälle som gör det logiskt att åka lite mindre bil. Det ska inte vara en stor uppoffring att ställa bilen, det handlar om hur vi planerar våra städer och vår infrastruktur, säger Anders Roth.

Under fjolåret fördubblades antalet eldrivna personbilar jämfört med 2018. Men enbart en omställning till elbilar är inte tillräckligt, enligt Roth.

Även med en hög ambitionsnivå blir inte mer än runt 20 procent av personbilarna elektrifierade till 2030, det tar tid att byta ut fordonsflottan, säger han.

"Svårt men inte omöjligt"

Vad gäller andelen biodrivmedel i bensin och diesel ökade den i fjol från 22 till 23 procent.

Vi behöver öka ambitionen där, men inte orimligt mycket. Biodrivmedlet måste också räcka till flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, säger Anders Roth.

TT: Kan klimatmålet om utsläppen från trafiken till 2030 nås?

Det blir väldigt svårt men inte omöjligt. Det krävs en kraftig ambitionshöjning och nya politiska styrmedel, vi kan inte tuffa på i gamla spår, svarar Anders Roth.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Rydberg/TT, Henning Eklund/TT