Det beskedet ger kommunens samhällsbyggnadsförvaltningen sedan en privatperson efterlyst en brygga i den nordligaste delen av bad- och campingområdet.

Kommunen har redan sörjt för en brygga inom den egna badplatsen i södra delen av fastigheten och har inga planer på fler. Förslagsställaren föreslås istället höra med Vadstena camping som arrenderar av hela området.

En brygga kan dock vara en komplicerad process, påminner kommunens utredare. Det krävs en strandskyddsdispens och kanske även ett tillstånd för vattenverksamhet.