Föreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg tar nya steg för att utveckla såväl föreningen som den smalspåriga järnvägen. Målet är att restaurera hela sträckan fram till Fågelsta, men först satsas ideella krafter på att komma fram till Folkets park.

Nyligen lastades en ny sliper på en vagn kopplad till slipersbytaren, en maskin som underlättar arbetet på så vis att den kan lyfta räls och med en gripklo kan uttjänt slipers dras ut och ny kan skjutas in på plats. Sittandes på vagnen eller ståendes vid slipersbytarens manövreringsspakar gav sig fyra av föreningens medlemmar ut för att som ett symboliskt första steg byta en slipers på andra sidan av Skänningevägens järnvägsöverfart. De fyra är Magnus Reimhagen är föreningens ordförande, Bo Andreasson, utbildningsansvarig och mångårig medlem, Bengt Wall är föreningens trafikchef och Hans Bengtsson är medlem som vill engagera sig mer i arbetet med att byta slipers.

För att renovera sträckan kommer ungefär var tredje slipers att bytas ut och ersättas av nya.

Artikelbild

| Hans Bengtsson, Magnus Reimhagen, Bengt Wall och Bo Andreasson genomförde det första bytet av slipers bortanför Skänningevägen. Ett symboliskt byte som start på en omfattande renovering av smalspåret.

På bangården ligger en jättehög med 700 slipers som föreningen fått från Norrköping då ett industrispår togs bort. Det spåret höll normal spårbredd, vilket innebär att varje slipers är ungefär en halv meter för lång.

– Vi kommer såga dem i rätt längd och så ska de tjäras i änden, säger Magnus Reimhagen.

Ambitionen är att med ideella krafter i föreningen själva renovera sträckan ut till Folkets park.

– Vi gör det vi kan med egna resurser, säger han.

Artikelbild

| Magnus Reimhagen, ordförande i föreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg, är en av dem som jobbar ideellt med renovering av spåret.

Samtidigt satsar föreningen framåt med en vilja att renovera hela sträckan fram till Fågelsta och att vara en samverkansaktör för att utveckla turism och näringsliv i området.

Hela sträckan innebär ett så omfattande arbete att en entreprenör måste anlitas och föreningen ska söka EU-pengar från Leader Folkkungaland.

Artikelbild

| Med slipersbytaren gör arbete som annars skulle fått ske helt manuellt, förklarar Bengt Wall.

– Vi vill öka förutsättningarna för turismen, säger han.

Magnus Reimhagen ger exempel som konferenser på och längs spåret och samarbeten med restauranger längs sträckan.

Artikelbild

| 700 slipers från ett avvecklat industispår i Norrköping ska kapas och läggas på spåret ut mot Folkets park.

– Det är bara fantasin som kan sätta gränser.

Totalt beräknas hela renoveringen kosta åtta miljoner och föreningen ansöker om drygt fem miljoner från EU.

Artikelbild

| Bengt Wall och Magnus Reimhagen redo för dagens aebete.

De vill att Vadstena kommun ställer sig bakom ansökan om EU-medel, men begär inget ekonomiskt stöd från kommunen.

Frågan kommer att tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 4 september.

Artikelbild

Parallellt jobbar föreningen med att hitta ytterligare externa finansiärer till projektet.